izulogo

Yatay Geçiş

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)

Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Başvuruların değerlendirmesi öğrencilerin başarı durumlarına bakılmaksızın, öğrenim görmekte oldukları üniversiteye girdikleri yıl aldıkları ÖSYS puanlarına göre yapılır. 

Başvurunun kontenjandan fazla olması halinde ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

Bu madde kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) için tıklayınız > > >

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş

Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29, 100 üzerinden 60 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş için ilgili Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuruların değerlendirmesi öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak yapılır. Başvurunun kontenjandan fazla olması halinde ağırlıklı genel not ortalaması en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (AGNO) için tıklayınız > > >

Kurum İçi (Programlar Arası) Yatay Geçiş

Öğrencinin kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıtlı bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Üniversitemiz bünyesindeki diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitemizde kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM yerleştirme bursları devam eder.


 Kurum İçi (Programlar Arası) Yatay Geçiş için tıklayınız > > >

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web sayfasından ilan edilir. Gerekli şartları sağlayan aday sayısının kontenjandan fazla olması halinde kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine sırayla yedekler çağrılır.

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık zorunlu olan lisans programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için; Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ileYabancı Dil Yeterlilik Sınavı 31 Ağustos 2020 - 01 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce veya %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler ile İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerden ilgili yabancı dil öğrenimine en alt seviyede (A1) başlamak isteyenlerin bu sınavlara girmeleri gerekmez. Sınavlara girmeyen öğrenciler A1 seviyesinde yabancı dil hazırlık öğrenimine başlarlar.

İlgili yabancı dilde en alt seviyenin üzerinde  (A2 ve üzeri) veya zorunlu yabancı dil hazırlık öğreniminden muaf olabilecek düzeyde (B2 ve üzeri) olduğunu düşünen öğrencilerin öncelikle Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girmeleri gerekmektedir. Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavında, seviyeleri B2 ve üzeri çıkan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık öğreniminden muaf olabilmek için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeleri gerekmektedir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 31 Ağustos 2020 Pazartesi / Saat: 10:00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 1 Eylül 2020 Salı / Saat 10.00/14.00


* İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen "Ders Kayıtları/Danışman Onayları" haftasında, bir dilekçeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvurmaları gerekir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız > > >

İngilizce Hazırlık hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

İngilizce Yeterlik Sınavı Örneği için tıklayınız >>>

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz Tarafından Kabul Edilen
"İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu"

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak

Dil Çerçevesi Seviyeleri

(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS / KPDS / YDS

E-YDS / YÖKDİL

PTE ACADEMIC

 

CPE /CAE

B2+ *

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

Tüm yabancı diller için; dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.