izulogo

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,

Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet BULUT, Rektör – Başkan

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Nasuh USLU, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜKMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nasuh USLU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, İslami İlimler Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARKFen Bilimleri Enstitü Müdür V.

Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Hasan YETİM, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. İzzet ER, İslami İlimler Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Kadir CANATAN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ, Eğitim Fakültesi Temsilci Üyesi

Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR, Hukuk Fakültesi Temsilci Üyesi

Doç. Dr. Erhan İÇENER, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Temsilci Üyesi

Doç. Dr. Özgür KÖKALAN, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi