izulogo

Stratejik Plan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2022- 2026 dönemine ait yeni stratejik plan, yaygın katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde, İZÜ akademik ve idari kadrosunun, öğrenci ve diğer paydaşların görüşleri alınarak ayrıca yürürlükteki 2012-2016 Stratejik Plan ve hedeflerinin gerçekleşme durumu değerlendirilerek hazırlanmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2022-2026 Stratejik Planı hazırlanırken bilimsel temellere dayanmasına, katılımcı ve kurum yapısına uygun bir modele göre tasarlanmasına özen gösterilmiştir. 

2022-2026 Stratejik Planının özetini incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız.