izulogo

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üniversitemiz lisans programlarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kurumlararası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Başvuru Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Başvuru Formu'nu doldurmaları ve başvuru için gerekli evrakları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir. ÖSYS puanı tam veya kısmi burslu programlara yetmeyen öğrencinin öğrenim ücreti üzerinden de %25 oranında indirim yapılır.

Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında Taban ve Tavan Puanları ile Kontenjanları için tıklayınız > > >

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 12 - 30 Temmuz 2021
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 2 Ağustos 2021 Saat: 10.00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 3 Ağustos 2021 Saat: 10.00/14.00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı: 4 Ağustos 2021
Değerlendirme Tarihleri: 5 - 12 Ağustos 2021
Sonuç İlan Tarihi: 13 Ağustos 2021 Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 16 – 20 Ağustos 2021
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 23 - 27 Ağustos 2021

 

FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM

PUAN TÜRÜ

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt Dışı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği

 

16

8

16

8

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

DİL

 

16

8

16

8

 

Sınıf Öğretmenliği

EA

 

16

8

16

8

 

İngilizce Öğretmenliği

DİL

 

16

8

16

8

 

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZ

 

16

8

16

8

 

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZ

 

8

4

8

4

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA

 

16

8

16

8

 

Türkçe Öğretmenliği

SÖZ

 

16

8

16

8

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAY

16

8

16

8

 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji

EA

 

8

4

8

4

 

Psikoloji (İngilizce)

EA

 

8

4

8

4

 

Tarih

SÖZ

 

8

4

8

4

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

EA

 

8

4

8

4

 

Sosyoloji (% 30 İngilizce)

EA

 

8

4

8

4

 

Türk Dili Edebiyatı

SÖZ

 

8

4

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi

EA

20

5

20

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler (%30 Arapça)

SÖZ

 

10

3

10

3

 

İslami İlimler (Arapça)

SÖZ

 

10

3

10

3

 

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme (%30 İngilizce)

EA

 

16

8

16

8

 

İktisat (%30 İngilizce)

EA

 

16

8

16

8

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman

EA

 

16

8

16

8

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce)

EA

 

16

8

16

8

 

İslam Ekonomisi ve Finans

EA

 

16

8

16

8

 

İslam Ekonomisi ve Finans(İngilizce)

EA

 

16

8

16

8

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

 

16

8

16

8

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

 

16

8

16

8

 

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

 

16

8

16

8

 

Gıda Mühendisliği

SAY

 

16

8

16

8

 

Gıda Mühendisliği. (İngilizce)

SAY

 

16

8

16

8

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

 

24

12

24

12

 

Mimarlık

SAY

 

16

8

16

8

 

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

 

16

8

16

8

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

SAY

 

10

3

10

3

 

Sosyal Hizmet

EA

 

10

5

10

5

 

Sağlık Yönetimi

EA

 

10

5

10

5

 

Beslenme ve Diyetetik

SAY

 

10

3

10

3

 


1. Kurumlararası Yatay Geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına ve lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlararası yatay geçiş yapılamaz. Kurumlararası yatay geçişler lisans programlarının yalnızca ikinci ve üçüncü sınıflarına yapılabilir.
3. Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekir.
4. Öğrencinin açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 80/100 (3.15/4.00) olması gerekir.
5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlara kurumlararası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının YÖK tarafından ilgili yıl için istenen asgari başarı sırasına eşit veya yüksek olması.

1. Başvuru Formu. (Üniversitemizin Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.)
2. ÖSYS Sonuçları'nın (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sonucu'nun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi,
5. Not döküm belgesinin (Transkript) aslı,
6Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Transkript veya Öğrenci Belgesi üzerinde yazılı olması da yeterlidir.)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulunmalıdır)
8. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir resmi belge,
9. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten ;
a) Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile pasaportun resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Yurda Giriş-Çıkış Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge. (Okul Tanıma Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
c) Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi.

1. Başvurular ilgili Dekanlıklar tarafından belirlenen komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
2. Başvuruların değerlendirilmesi, adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak yapılır.
3. Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki genel not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
4. Başvuruların belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler, kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilan edilir.
5. Başvurunun kontenjandan fazla olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının eşitliği durumunda, ÖSYS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Üniversitemiz lisans programlarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek adayların kesin kayıt işlemleri 16-20 Ağustos 2021  tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

1. Kurumlararası yatay geçiş hakkı kazanan öğrencinin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe. Dilekçe örneği için tıklayınız > > >
2. 
ÖSYS Sonuçları'nın (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sonucu'nun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi,
5. İki adet fotoğraf
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. Not döküm belgesinin (Transkript) aslı,
8. Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge
9. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir resmi belge,
10. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten ;
a) Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile pasaportun resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Yurda Giriş-Çıkış Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge. (Okul Tanıma Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
c) Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi.

Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücretinin tutarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci; o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ,ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 2-3 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu nedenle, öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce, %100 Arapça ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Ağustos 2021 Pazartesi günü Saat:10:00'da Microsoft Teams üzerinden dijital ortamda yapılacaktır.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak 
Dil Çerçevesi Seviyeleri
(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS / KPDS /
YDS / 
E-YDS /
YÖKDİL

PTE ACADEMIC


CPE / CAE

B2+ *

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişleri ile ilgili olarak;

1.
2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya muadil sayılan belgeler istenir ve adayların bu sınava yurt dışında öğrenime başladıkları yılda girmiş olmaları gerekir. 
Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanları  ile birlikte her yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan duyurudaki şartları  sağlamaları gerekmektedir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri  için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

2. 
2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırası aranır,
b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir,c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerekir,

3. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilir,

4. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartlar aranmaz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri ile ilgili duyurusu için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Küresel Covid-19 Salgını Dolayısıyla Yurt İçindeki Yükseköğertim Kurumlarına Yatay Geçiş Koşulları ile ilgili duyurusu için tıklayınız > > >

2014-2015 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.


Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru


Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance ( URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140,lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerekmektedir. Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin,

SAT 1: En az 1000 puan
ACT : En az 21 Puan
Abitur: En az 4 puan
Fransız Bakaloryası: Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası: En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB): En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis): En çok 2
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita): En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvuruları bireysel olarak değerlendirilecektir.2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle, yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrenciler yanında yurtdışında eğitim almakta iken Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler de yukarda bahsedilen kararlara tabi olacaklardır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrencilikleri tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizle öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru


Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitimine başladığı yıl Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,QS Wold University Rankings,Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP)tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri ; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları; özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2016 YGS’ye  girip,2016- YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almaları gerekmektedir. İlk  1000 dışında kalan yurtdışındaki tanınan, yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda

SAT 1: En az 1000 puan
ACT: En az 21 Puan
Abitur: En az 4 puan
Fransız Bakaloryası: Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası: En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB): En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis): En çok 2İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita): En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt ve mezun olmaları halinde denklik başvuruları bireysel olarak değerlendirilecektir.2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle, yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrenciler yanında yurtdışında eğitim almakta iken Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler de yukarıda bahsedilen kararlara tabi olacaklardır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir. Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sayfasından yurtdışı eğitim ve yurtdışında alınan diplomaların denkliği konularındaki güncel duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir.

TC Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak; 

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından YGS ve LYS taban puanları için kabul edilen eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür: 

1) 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin , yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2018- YKS'ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2018-YKS'ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2018-YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde QS ile Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

1) 2019-2020 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2019-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

1) 2020-2021 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2020-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2020-2021 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERi

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin,

1) Ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve yukarıda adı verilen Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

  1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

  2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması veya 2021-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması

ç) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2021-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

2) 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 1. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

3) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için bu duyuruda 1/a maddesinde yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır.

4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

6) 2021-2022 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN >>> Telefon: 444 97 98 / Whatsapp: 0 (552) 918 97 98 / E-posta: bilgi@izu.edu.tr