izulogo

İZÜÇEM (Özel Yetenekli Çocuklar EAUM)

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, aileler ile öğretmenleri özel yetenekli çocukların özellikleri konusunda bilgilendirmek, özel yetenekli olarak tanılanmalarına yönelik testler uygulamak, özel yetenekli olarak tanılanmış bu çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerini desteklemek için kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemektir.

Özel yetenekli çocuk, zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans ve motivasyon gösteren ve uzmanlar tarafından belirlenen çocuktur.

Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere diğer bölgelerdeki çocukların aile ve öğretmenlerini özel yetenekli bireyin özellikleri konusunda bilgilendirmek.

b) Özel yetenekli olarak tanılanmış çocukların akademik, sosyal ve duyuşsal alanlarda gelişimlerini destekleme doğrultusunda kendileri, aileleri ve öğretmenlerine yönelik programlar düzenlemek.

c) Çocukların üst düzey düşünme becerilerini tespit ederek bu becerilerini geliştirmeye yönelik programlar uygulamak.

ç) Merkezin amacına yönelik çalışmaları takip ederek, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine, farklılaştırılmış öğretim programı hazırlama eğitimleri vermek.

e) Merkezin çalışma konuları ile ilgili bilim adamları ve kurumlarla işbirliği yapmak.

f) Konu ile ilgili telif ve çeviri eserler yayınlamak.

Müdür Vekili

Dr. Öğr. Üyesi Nüket AFAT   

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER

Dr. Öğr. Üyesi Turgay ŞİRİN

Dr. Öğr. Üyesi Nüket AFAT

Dr. Öğr. Üyesi Esra TÜRK