izulogo

Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik AUM

Hakkında

Girişimcilik, kişinin halihazırda elinde bulunan kaynakların ötesindeki fırsat arayışıdır. Liderlik ise, bir örgütün sistemleri, süreçleri ve kültürü aracılığıyla başkalarını etkileme ve motive etme yeteneği ile birleştirilmiş stratejik vizyon olarak tanımlanabilir. İşletme yönetimini günümüzde gittikçe önemi artan bu iki bu iki kavramdan ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu bakış açısı ile, 2016 yılında kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (YGLAUM)’nin amacı, yönetim, liderlik ve girişimcilik alanlarında teori ile uygulamayı birleştirerek gerçekleştirdiği akademik faaliyetler ile ulusal/uluslararası topluma katkı sağlamaktır.

YGLAUM, çalışma alanına giren yönetim, girişimcilik ve liderlik konularında panel, konferans, sempozyum, kongre düzenlemek, eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak gibi bir dizi faaliyeti halihazırda yürütmekte ve ileriye dönük olarak gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu faaliyetler aşağıdaki konu başlıkları altında özetlenebilir:

  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine lisans düzeyinde verilen yönetim, girişimcilik ve liderlik ile ilgili derslerin arttırılmasını ve içerik olarak güçlendirilmesini sağlamak.
  • Yönetim, girişimcilik, liderlik ve ilişkili alanlarda lisansüstü tez yazılmasını teşvik etmek ve bu alanlarda çalışmasına devam eden lisansüstü öğrencilere akademik ve danışmanlık desteği sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası alanda yönetim, girişimcilik, liderlik konularında önde gelen akademisyenler ya da sektör mensuplarının katılımları ile seminer ve konferanslar düzenlemek.
  • Yönetim, girişimcilik, liderlik ve ilişkili alanlarda sektörel raporlar ve araştırma notları yayınlamak.
  • Ulusal ve uluslararası fonlar kullanılarak yönetim, girişimcilik, liderlik ve ilişkili alanlarda araştırma projeleri yürütmek.

 

 

Müdür

Doç. Dr. Rümeysa BİLGİN

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KÖKALAN

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Prof. Dr. Kadir CANATAN