izulogo

Programlar Arası Yatay Geçiş

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Programlararası Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının Programlararası Geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları aşağıda verilmiştir. Programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden Online Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Programlar Arası Geçiş

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 • Başvuru Tarihleri: 22-29 Ocak 2024 Pazartesi- Pazartesi / Saat:17.30
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınav Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı / Saat:10.00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba / Saat:10.00/14.00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba / Saat:17.30
 • Değerlendirme Tarihleri: 31 Ocak - 2 Şubat 2024 Çarşamba-Cuma
 • Sonuç İlan Tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma / Saat:17.30
 • Kesin Kayıt Tarihleri: 5-9 Şubat 2024 Pazartesi-Cuma
 • Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 12-14 Şubat 2024 Pazartesi-Çarşamba

1. Öğrencinin programlararası geçiş başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;
a) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu lisans programda en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması,
b) Öğrencinin geçiş yapmak istediği lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim planındaki ilgili yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve ortak dersleri başarmış olması,
c) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması.
2. Öğrencinin programlararası geçiş başvurusu yapılabilmesi için; merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl itibarıyla geçiş yapmak istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki üniversitelerin lisans programlarının (KKTC’deki üniversitelerin lisans programları hariç) en düşük taban puanından az olmaması gerekir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) Müzik Öğretmenliği lisans programına yurt genelinde sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapıldığından ve yurt içi en düşük puan şartı kontrol edilemediğinden programlar arası geçiş başvurusu yapılamaz.
3. Programlararası geçişler yalnızca 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
4. 
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına programlar arası geçiş başvurusu yapan öğrencilerin diğer şartların yanı sıra Üniversite tarafından yapılacak yetenek sınavından da başarılı olmaları gerekir.
5. Başvuruların değerlendirilmesi; adayların ağırlıklı genel not ortalaması, eğer varsa ortak derslerdeki başarısı, Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ve ilgili puan türündeki ÖSYS/YKS puanının %40’ ı hesaplamaya dahil edilerek yapılır. DGS ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş başvurularında yapılacak hesaplamalarda, öğrencinin DGS ile kayıt yaptırdığı lisans programının ilgili yıldaki YKS taban puanı kullanılır.
6. Öğrenciler sadece bir defa programlararası geçiş yapabilir, (Üniversitemiz içinde daha önce programlararası geçiş yapan öğrencilerin tekrar programlararası geçiş yapama hakkı yoktur) ancak, bu öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptırdıkları programa daha sonraki başvuru dönemlerinde, başvuru ve kabul şartlarını sağladıkları taktirde geri dönebilir.
7. Programlararası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılır.


ÖZEL ŞARTLAR:

1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması gerekir.
2. Hukuk Fakültesi lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS başarı sırasından yüksek olması gerekir.
3. Üniversiteye DGS ile kayıt yaptıran öğrencinin programlararası geçiş başvurusu yapabilmesi için; geçiş yapmak istediği lisans programın sınava girdiği yılda ÖSYM tarafından yayınlanan "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları" arasında yer alması gerekir.
4. Üniversite lisans programlarına kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, Üniversitede geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki burslu veya indirimli programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYM puanının karşılık geldiği burslu veya indirimli programa ilgili burs/indirim oranıyla yerleştirilir.
a) Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıtlı olunan lisans programının normal öğrenim süresince geçerlidir.
b) Eşdeğer bir programa kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamalara dahil edilir.
c) Farklı bir programa kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim ve bursluluk süreleri, öğrencinin kabul edildiği yeni programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden hesaplanır.
5. Üniversitede kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, destek bursu, kardeş, eş ve personel bursları haricindeki önceki programına özgü diğer burs ve indirimlerden (Akademik Başarı Bursu, Tercih Bursu vb.) yararlanamaz.

FAKÜLTE / Program Puan Türü 2022-23/
2021-22/
2020-21/
2019-20
2. YY.
Kont.
3. YY. Kont. 4. YY. Kont. 5. YY. Kont
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 56/50/50/50 6 3 3 6
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 56/50/50/55 6 3 3 6
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55/50/50/40 6 3 3 6
İngilizce Öğretmenliği DİL 55/50/50/40 6 3 3 6
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/30/30/30 4 2 2 4
Sınıf Öğretmenliği EA 50/50/50/40 6 3 3 6
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL 30/30/30/40 4 2 2 4
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/50/50/40 6 3 3 6
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Mimarlık (Türkçe) SAY 30/30/40/60 2 2 2 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) EA 69/60/60/50 2 2 2 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 43/35/35/30 3 3 0 0
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 40/30/30/30 2 2 2 2
Bilgisayar Mühendisliği SAY 55/45/45/30 2 2 2 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 30/0/0/0 2 2 2 0
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 20/0/0/0 2 2 1 0
Yazılım Mühendisliği SAY 55/45/45/30 4 3 3 5
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İktisat (%30 İngilizce) EA 20/25/25/30 3 2 1 3
İşletme (%30 İngilizce) EA 35/30/30/30 5 2 3 4
İslam İktisadı ve Finans EA 15/20/20/30 3 1 1 3
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) EA 20/20/25/25 3 2 1 3
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/30/30/30 6 2 2 4
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) EA 35/30/30/30 5 2 2 4
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) EA 56/50/50/50 3 3 3 3
Psikoloji (İngilizce) EA 56/50/50/40 3 3 2 3
Sosyoloji (%30 İngilizce) EA 25/25/25/25 3 1 2 3
Tarih SÖZ 25/25/25/30 3 1 2 3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 35/35/35/30 3 2 2 3
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/10/10/- 3 1 1 1
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 30 3 3 2 2
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk EA 200/185/175/160 2 2 2 2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik SAY 69/60/60/60 3 3 3 2
Hemşirelik SAY 60/50/50/40 3 3 3 2
Sağlık Yönetimi EA 25/25/30/30 2 2 2 2
Sosyal Hizmet EA 30/30/30/30 3 2 2 3
İSLAMİ İLİMLERİ FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) SÖZ 57/50/50/50 7 4 4 7
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TYT 30/20/40/40 2 2 2 3

 1. Başvuruların değerlendirilmesi ilgili Dekanlık tarafından belirlenen komisyon tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 2. Başvuruların değerlendirilmesi; adayların ağırlıklı genel not ortalaması, eğer varsa ortak derslerdeki başarısı, Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ve ilgili puan türündeki ÖSYS/YKS puanının %40’ ı hesaplamaya dahil edilerek yapılır. DGS ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş başvurularında yapılacak hesaplamalarda, öğrencinin DGS ile kayıt yaptırdığı lisans programının ilgili yıldaki YKS taban puanı kullanılır.
 3. Genel başarı puanı hesaplanırken, tüm adayların ağırlıklı genel not ortalamaları Üniversitemizin “4’lük Sistemindeki Notların 100’lük Sistemindeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak dönüştürülür.
 4. Başvuruların kontenjanı aşması halinde; genel başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

 5. Adayların genel başarı puanının eşit olması durumunda, ÖSYS/YKS puanı yüksek olana öncelik verilir.

 1. Programlar Arası geçiş için kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Kayıt Tarihleri”nde ıslak imzalı Programlar Arası Geçiş Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 2. Programlar Arası geçiş için ilan edilen “Kayıt Tarihleri” nde kayıt yaptırmayan asıl öğrencilerin olması durumunda, yedek öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri” nde ıslak imzalı Programlar Arası Geçiş Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 3. İlan edilen kayıt tarihlerinde Programlar Arası Geçiş Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Programlar Arası Geçiş kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.
 4. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 1. Kayıt Dilekçesi, Dilekçe örneği için tıklayınız > > >
 2. Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır.)
 3. Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi)
 4. Not Durum Belgesi (Transkript) Aslı,
 5. Disiplin Durum Belgesi,
 6. Öğrenci Belgesi,
 7. ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
 8. ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
 9. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)
 10. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.
 11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Resmi veya özel bir sağlık kurumundan) alınacak “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı konulmuş doktor raporu,
 12. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak milli sporcular için, Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi, (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı)

NOT:
a) Programlar arası geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim süresince devam eder, ancak bu öğrenciler ÖSYS yerleştirme bursu, destek bursu, kardeş, eş ve personel İndirimi haricindeki diğer burs ve indirimlerden (Konukevi Bursu, Akademik Başarı Bursu, Kültür, Sanat, Spor Bursları, Şehit Yakını, Gazi ve Yakını Bursları, İYV ve İYC Bursları, Tercih İndirimi vb. ) yararlanamaz. Aynı bölümün farklı dilde öğretim yapan (tamamen veya kısmen Türkçe, İngilizce, Arapça) programlar arasında geçiş yapan öğrencilerin burs ve indirimleri kesilmez.
b) Eş değer bir programa geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süreleri hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamalara dahil edilir.
c) Farklı bir programa geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim ve bursluluk süreleri, öğrencinin geçiş yaptığı programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden belirlenir.

ÖNEMLİ:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Üniversitemizde kurum içi-programlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, Üniversitede geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki burslu veya indirimli programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitede geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYM puanının karşılık geldiği burslu veya indirimli programa ilgili burs/indirim oranıyla yerleştirilir.

Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıtlı olunan lisans programının normal öğrenim süresince geçerlidir.

Üniversitemizde kurum içi-programlar arası yatay geçiş yapan öğrenciler, destek bursu, kardeş, eş ve personel bursları haricindeki önceki programına özgü diğer burs ve indirimlerden (ÖSYM Bursu, Tercih Bursu, Akademik Başarı Bursu vb.) yararlanamaz.

Öğrenim ücretinizi ve ödeme detaylarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci; o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

Öğrenci, muafiyet talebini  Programlararası yatay geçiş ile kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ,ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu


Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri 
(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS/KPDS/
YDS/
E-YDS/
YÖKDİL

PTE
ACADEMIC

CPE/
CAE

B2+*

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

Tüm yabancı diller için; dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.