izulogo

Etik Kurulu

1. Prof. Dr. Nasuh USLU, Kurul Başkanı/Rektör Yardımcısı
2. Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, Üye/Dekan V.
3. Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Üye/Dekan V.
4. Prof. Dr. Ali GÜNEŞ, Üye/Müdür V.
5. Prof. Dr. Kadir CANATAN, Üye/Öğretim Üyesi
6. Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU, Üye/Öğretim Üyesi
7. Bilal ŞAMAT, Üye/Hukuk Müşaviri
8. Zeyneb Funda TEZ, Raportör