izulogo

Yönetim Kurulu

Kuruluş ve İşleyişi

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 
Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri

Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır: 

  • Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
  • Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
  • Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
  • Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  • Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak, 
     

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT, Rektör/Başkan

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ , İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Turan KOÇ, İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet KUTLU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN, Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ, Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR, Profesör Temsilcisi