izulogo

Akademik Personel Performans Değerlendirme Komisyonu

1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
2. Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK, Üye/Dekan 
3. Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Üye/Dekan
4. Doç. Dr. Benaouda BENSAİD, Üye/Öğretim Üyesi
5. Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, Üye/Dekan V.
6. Yasin UĞRAŞ, Üye/Genel Sekreter 
7. Şerafettin BAŞ, Raportör/Strateji Geliştirme Daire Başkanı