Staj

 1. Staj başvuru prosedürü nedir?
  1. Staj başvuruları son başvuru tarihi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
  2. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’nden “Zorunlu Staj Yazısı” alınmalıdır.
  3. Zorunlu Staj Yazısı staj başvurusu yapılacak olan kuruma başvuru esnasında teslim edilmelidir.
  4. Staj Başvurusu yapılan kurumdan kabul alındığında, Kampüs Bilgi Sistemi’nde Stajlar başlığı altında staj başvurusu oluşturularak, başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
  5. Doldurulan başvuru formu komisyon üyeleri tarafından kontol edilecektir. Staj durumu “Başvuru onaylandı” durumuna alındıysa formun çıktısı alınmalıdır.
  6. Öğrenci doldurduğu bilgilerin doğruluğunu kabul edip, formu imzaladıktan sonra staj yapılacak olan kuruma götürülmeli, iş yeri yetkilisinden imza ve onay (kaşe) alınmalıdır.
  7. Staj yapılacak olan kurumda stajyer öğrencinin çalışmalarını denetleyebilecek yeterli bilgiye sahip, “Mühendis” unvanında en az bir yetkili bulunmalıdır.
  8. İş yeri yetkilisi tarafından onaylanmış olan form, bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.
  9. İ.Teslim edilen form staj komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra staj durumu “Evrak onaylandı” olarak güncellendiği takdirde staj başvuru süreci tamamlanmış olacaktır.
  10. Staj ile ilgili tüm süreçler Kampüs Bilgi Sistemi’nden takip edilmelidir.
 2. Staj başvurusu ne zaman yapılır?

              Zorunlu staj başvurusu yapılabilmesi için en az 5. yarıyılın tamamlanıp, 6. yarıyıl öğrencisi olmak gereklidir. Staj Başvuru tarihleri firmadan firmaya değişmektedir. Staj işlemlerinin tamamlanabilmesi için Başvuru Formlarının staj başlangıç tarihinden en az üç hafta önce komisyona teslim edilmesi gereklidir.

 3. Staj başvurusu için üniversiteden hangi belgeleri alacağım?

  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreterliğinden “Zorunlu Staj Yazısı”nı almak yeterlidir.

 4. Staj yerinin özellikleri ne olmalıdır?

  Staj yerinin bölümde alınmış olan dersleri destekleyecek şekilde staj imkanı sağlaması, alana uygun işler yapıyor olması ve mühendis istihdam ediyor olması gereklidir.

 5. X firmasında staj yapabilir miyim?

  Öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili bölümde uygulanan esaslar çerçevesinde (4. Soruda da belirtildiği üzere) Staj Komisyonu karar verir.

 6. Staj için kabul edildiğim firma üniversite tarafından kabul edilmedi. Ne yapmalıyım?

              Staj yapılmak üzere başvurulan kurum üniversite tarafından kabul edilmediği takdirde öğrenci bilgilendirilip, yeni bir staj kurumu bulması için belirli bir süre tanınır. Staj başvuru prosedürü tekrar başlatılır ve değerlendirme yapılır.

 7. Zorunlu staj en az kaç gün yapılmalıdır?

              Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür.

 8. Birden fazla zorunlu staj yapabilir miyim?

              Hayır.

 9. Ders döneminde staj yapabilir miyim?

  Hayır. Staj, Fakülte uygulama esasları ile belirlendiği üzere akademik tatillerde gerçekleştirilir. Staj süresince öğrencinin herhangi bir akademik yükümlülüğünün (ders, uygulama, sınav, vb.) bulunmaması ve staj süresinin resmi tatiller hariç ardışık günlerden oluşması gerekir (bknz: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Kılavuzu 2.3).

 10. Toplam staj süresini 2 ayrı firmada tamamlayabilir miyim?

  Toplam staj süresi, her biri en az 15 iş günü olarak, farklı kurumlarda ve farklı tarihlerde yapılmak üzere, uygulama esaslarına uygun şekilde bölünebilir (bknz: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Kılavuzu 2.9).

 11. Altıncı dönemi tamamlamadan zorunlu staj yapabilir miyim?

  Hayır.  Öğrencilerin staj başvurusu yapabilmeleri için 5. yarıyılı tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş ve Dikey geçiş öğrencileri kayıtlı oldukları yarıyıl temel alınarak, aynı kurala tabi tutulur (bknz: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Kılavuzu 2.4).

 12. Zorunlu staj yapmadan gönüllü staj yapabilir miyim?

              Zorunlu stajını daha sonra tamamlamak şartıyla gönüllü staj yapılabilir, fakat gönüllü stajlar not dökümlerine işlenmeyecektir. Zorunlu staj başvuru prosedürü ve son başvuru tarihleri aynı şekilde gönüllü staj için de geçerlidir.

 13. Staj defteri nasıl yazılır?

  Staj defteri yalnızca zorunlu staj süresinde yazılır. Gönüllü staj yapan öğrenciler staj defteri yazmaz. Staj defteri Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden “Evrak onaylandı” durumundaki stajlar için staj başlangıç tarihi itibariyle doldurulabilir. Staj yapan öğrenci yaptığı çalışmaları, her çalışma günü için en az yarım sayfa olmak üzere, çalışmanın özelliklerini, yapılan işi ve aşamalarını açıklamalıdır. Her bir staj günü için gerekli bilgiler yazıldıktan sonra “Staj Defterini Tamamla” butonu ile defter ilgili komisyona iletilir. Bu esnada yazılmış olan staj defterinin çıktısı sistem üzerinden alınarak, her bir sayfa için belirtilen kısım, çalışmaları denetleyen yetkili kişiye tarih verilerek onaylatmalıdır (imza ve kaşe).

 14. Staj defterinin yazımını ne kadar süre içinde tamamlayıp teslim etmeliyim?

  Stajlar tamamlandıktan sonra staj değerlendirme formunu ve staj defterini içeren staj dosyalarının, Staj Komisyonlarına stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde, eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Son teslim tarihinden önce teslim edilmeyen staj dosyaları geçersiz sayılır ve takip eden staj döneminde tekrar staj yapılmasını gerektirir (bknz: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Staj Uygulama Esasları 2.8).

 15. Zorunlu staj süresinden daha uzun süre staj yapabilir miyim?

              Evet. Tarihler önceden belirlenmek üzere 30 günden daha fazla staj yapılabilir.

 16. Şirketin X departmanında staj yapabilir miyim?

             Staj departmanının uygun olup olmadığına, ilgili bölümde uygulanan esaslar çerçevesinde Staj Komisyonu karar verir. Staj yapılan departmanın Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili olması ve mühendis istihdam ediyor olması gerekmektedir.

 17. Staj yapmak için staj derslerini seçmek zorunda mıyım?

              Öğrencilerin 3. yıl sonrası yaz dönemi stajlarını yapabilmeleri için Staj 1 ve Staj 2 derslerini almış olmaları gereklidir. Eğer bu derslerden herhangi biri veya ikisi de öğrenci tarafından alınmamışsa öğrenci o yaz döneminde staj yapma talebini ilgili bölüm staj komisyonuna iletir. Staj komisyonu öğrencinin bitirmiş olduğu ders yükü, başarı durumu, önerilen staj yeri uygunluğu vb. hususları değerlendirerek öğrencinin staj yapmasını uygun görür veya görmez (bknz: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretimi Staj Uygulama Esasları 2.5).

 18. SGK işe giriş belgesini nasıl alabilirim?

             SGK girişleri stajın başlamasına birkaç gün kala tamamlanmaktadır. SGK giriş belgesi ilgili bölüm sekreterinden staj başlama tarihi itibariyle teslim alınabilir.

 19. Staj defterimi teslim ettim. Stajımın kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

  Kabul edilen stajlar iş yeri bilgileri ve staj tarihi bilgileriyle beraber not dökümlerine (transkript) işlenmekte olup, Kampüs Bilgi Sistemi’nde Stajlar bölümünden görüntülebilir.

 20. Staj başvurumun onaylandığına dair herhangi bir Staj Onay Formu var mıdır?

            Hayır. Staj başvurusu bölüm tarafından onaylandıktan sonra herhangi bir onay formu verilmemektedir. Sadece, staj yapılacak olan kurum talep ettiği takdirde, bölüme teslim edilmiş olan Staj Başvuru Formunun imzalı halinin fotokopisi talep edilebilir.

İlgili tüm sorular için “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Programı Staj Uygulama Esasları” ile “ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Kılavuzu”na bakılmalıdır.