izulogo

Uluslararası Öğrenciler için Burslar ve Ücretler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Yardım ve öğrenci harcı ile finanse edilen bir üniversite türüdür. Bu nedenle, öğrencilerin her dönem derslere başlamadan önce öğrenim ücreti ödemeleri gerekmektedir. Okula kayıt için başvuran öğrencilerin döneme başlamadan öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu sayfada ücret ve burs ödemesi hakkında önemli bilgiler açıklanmaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin 2024-2025 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2024-2025 Lisans programları öğrenim ücreti gerek Türkiye’den gerekse tüm dünya ülkelerinden uluslararası öğrenciler için 7.000 Dolardır.

 2024-2025 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri
Burs Oranları        Ücretler (KDV Dahil)       
Burssuz $ 7.000
%25 Burslu  $ 5.250
%50 Burslu  $ 3.500
 %100 Burslu $ 0


Yukarıda belirtilen öğrenim ücret ve burslar 2024-2025 Dil Hazırlık Programları için de geçerlidir.

Lütfen kazandığınız bursun sadece öğrenim ücretini karşıladığını unutmayın. Üniversiteden kazandığınız burs oranı sadece öğrenim ücretinizi kapsar, bu burs başka hiçbir masrafı kapsamamaktadır. İZÜ'ye başlamadan önce yaşam ve eğitim maliyetlerinizi göz önünde bulundurmalısınız. 

Kayıt olabilmeniz için öğrenim ücretinizin en az yarısını ödemeniz gerekmektedir. Geri kalan ödemenizi 2. dönem ders kayıt tarihlerinden önce yapabilirsiniz.

Not: Ücretlerimiz yıllık enflasyon oranına göre artar.

Ödeme Yöntemleri

Güvenlik ve sigorta nedeniyle İZÜ'nün nakit ödeme kabul etmediğini unutmamanız gerekir. Öğrenim ücretleri şu şekilde ödenebilir:

1. Kredi Kartı

Üniversitenin çevrimiçi ödeme sitesine girmelisiniz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ödeme yapmak için herhangi bir kredi kartını kullanabilirsiniz: https://kampus.izu.edu.tr/odeme

Türkiye'de hizmet veren Türk bankalarından bir kredi kartınız (Bonus, Combo, Maximum, Paraf ve World) varsa, yıllık öğrenim ücretini 10 taksitle ödeyebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz kredi kartının limiti öğrenim ücretinin tümünü ödemeye yetmiyorsa, kalan tutar için farklı bir kredi kartıyla ödeme yapmaya devam edebilirsiniz.

2. Banka Havalesi:

Öğrenim ücretini ödemenin bir diğeri de Banka Havalesi'dir. Banka hesabınız varsa, ödemeyi üniversitenin aşağıdaki hesaplarından birine yönlendirebilirsiniz. Nakit ödeme yapmak isterseniz, herhangi bir banka şubesine gidebilir ve üniversitenin hesabına para transferini isteyebilirsiniz. Ödeme yerine sadece transferin gerçekleşmesini istemeniz önemlidir. Öğrenim ödemesi yapma şeklinde bir talepte bulunursanız, banka çalışanları ödemenizi diğer ödemelerle karıştırır ve sizin muhtemelen sahip olmadığınız Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi belirtir. Bu yüzden ödeme yerine transferi gerçekleştirmeniz önem arz etmektedir.

Ödeme açıklamasında "Ad Soyad, Pasaport No, Lisans Öğrenim Ücreti"ni dahil etmeyi unutmayın. Aksi takdirde, ödemeniz tanımlanamayan bir transfer olarak dikkate alınmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahipseniz, ödeme ücretini bankaya 10 taksitte yapabilirsiniz. Başka bir deyişle, banka üniversiteye öder ve siz bankaya taksitler halinde ödersiniz.

Ödemeyi tüm akademik yıl boyunca veya bir dönem boyunca yapmanız gerekmektedir. 

Banka Hesabı

USD Hesabı

Banka adı: Kuveyt Türk Bankası

Hesap Adı: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

IBAN Numarası: TR08 0020 5000 0083 3555 8001 01

Swift Kodu: KTEFTRIS


Burslardan Yararlanma

Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi, nakit veya ayni olarak verilen burslar vb. hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak burs komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

Akademik Başarı Bursu

Öğrencilere, Üniversitemizde kayıtlı oldukları programın normal öğrenim süresi içinde akademik başarı durumlarına göre bir sonraki eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek yoktur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı burs almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yılsonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir. Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere (Tam burslu öğrenciler dahil), sadece izleyen akademik yılda Üniversiteye ödemleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında ilave indirim yapılır.

Akademik Başarı Bursu Verme Kriterleri

Akademik başarı bursu verme kriterleri şunlardır;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,
b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,
c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dahil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile ulusal veya uluslararası değişim programlarında alınan dersler hariç),
ç) Akademik başarı notu hesaplanan yılda kayıt donduran, izinli sayılan ve kayıt yenilemeyen öğrenciler akademik başarı bursundan faydalanamaz.
d) İlgili akademik yılın yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,
e) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),
f) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde ÖSYS merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
g) Kurum içerisinde başka bir lisans programına yatay geçiş yapan öğrencilerin akademik başarı bursu kesilir.
h) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak bu öğrenciler başarı sırlamasına dahil edilir.
ı) Düzensiz öğrenciler, düzenli öğrenci oldukları akademik yıla kadar bu burstan faydalanamaz.

Kültür, Sanat, Spor, Teşvik ve İhtiyaç Bursları

Burs Başvuruları

Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve komisyon tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı’na verir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir. Komisyon, başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları onay için Rektörlüğe gönderir. Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığına; bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Spor Bursu

Spor bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor Burs oranı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Spor bursu verme kriterleri şunlardır; Üniversitemiz öğrencilerinden;

a) Olimpiyat oyunlarında, Paralimpik Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupası finallerine katılan sporculara, ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğa devam ettiği sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 oranında indirim yapılabilir.

c) FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) ve EUSA (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) tarafından organize edilen Üniversite Yaz Oyunlarında (Universiade), Dünya Kış Oyunlarında (Universiade), Dünya Şampiyonalarında ve Avrupa Üniversite Oyunlarında veya ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen Şampiyonalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

ç) Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Balkan Şampiyonaları, ferdi spor dallarında en az 15 ülke sporcusunun, takım sporlarında en az 8 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya alan sporculara, ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 100 oranında indirim yapılabilir.

d) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden A Sınıfı ve B Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %100’e kadar, C Sınıfı Millilik belgesine sahip sporculara %90’a kadar indirim yapılabilir.

e) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında yer alan ve lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında ilaveten Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden ve spor lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılabilir.

f) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içerisinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversitemizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

Birincilik almış sporculara %50,
İkincilik almış sporculara %40,
Üçüncülük almış sporculara %30 oranlarına kadar indirim yapılabilir.

g) Üniversitemizin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin %30’una kadar indirim yapılabilir.

Spor Bursu bir yıl için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir. Bu burs öğrencilerin normal öğrenimi süresince devam eder.

Spor bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

a) Öğrencinin ilgili akademik yılda ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)
c) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversite takımından ayrılması veya Üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,
ç) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam ettirilememesi ,
d) Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve Rektörlüğün onayı ile sona erer.

Sanat Bursu

Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir. Sanat Bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Üniversite Burs Komisyonunun teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Konukevi Bursu

Konukevi bursu, ihtiyacı ve başarısına bağlı olarak öğrenciye Üniversitenin konukevlerinde ücretsiz veya kısmi ücretli olarak kalma imkânı sağlar. Konukevi bursuna müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve Konukevleri Müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Konukevleri Müdürlüğü’ne verir. Başvurular Konukevleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararını Rektörlüğe sunar.

Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleşenler hariç); bu Yönergenin 7 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alanlara Üniversitemiz konukevlerinde yemek ve kahvaltı hariç ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Üniversitemiz konukevlerine Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Konukevleri Yönetimi tarafından ilan edilen tarihlerde başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamazlar.

Konaklama bursundan yararlananlardan konukevleri yönergesi uyarınca Geçici Uzaklaştırma veya Kesin Çıkarma cezası alan öğrenciler disiplin cezası aldığı tarihten itibaren bu haklarını kaybederler.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

Destek Bursu

Üniversite Burs Komisyonu, her akademik yılbaşında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve öğrenciye dokuz ay boyunca aylık olarak verilir. Destek bursu başvuruları her akademik yılbaşında yenilenebilir.

Burslar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bağışlar ve öğrenci ücretleri ile finanse edilen bir üniversite türüdür. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Bu nedenle, üniversite herkes için kaliteli eğitim ve nitelik sağlama misyonuna sahiptir. İZÜ, uluslararası öğrenci maliyetlerinin yaklaşık %63'ünü sübvanse etmektedir. Üniversite her yıl bir burs kontenjanı belirler ve bu bursları gelecek vaat eden öğrencilerine sağlar. Tüm adaylar programa başvururken burs başvurusunda bulunabilirler, bunun için görevler kısmından 'burs' başlığını bulup burs oranını seçmeniz gerekir. “Burs” maddesinden burs talebinizi belirtmezseniz, başvurunuz burs için değerlendirilemeyebilir. İZÜ’de burslar belirli oranlarla verilmektedir, bu yüzden başvuracağınız bursun miktarını başvurunuza uygun seçmeniz önem arz etmektedir. Lütfen kazandığınız bursun sadece öğrenim ücretini karşıladığını unutmayın. Üniversiteden kazandığınız burs oranı sadece öğrenim ücretinizi kapsar, bu burs başka hiçbir masrafı kapsamamaktadır. İZÜ'ye başlamadan önce yaşam ve eğitim maliyetlerinizi göz önünde bulundurmalısınız.