izulogo

Ücretler ve Burslar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2018-2019 Lisans programları öğrenim ücreti gerek Türkiye’den gerekse tüm dünya ülkelerinden öğrenciler için 33.000 TL’dir.   

Üniversitemizin öğrencilerine sağladığı burs imkanlarına göre öğrenim ücretleri;

  • %25 burslu ücret: 24.750 TL
  • %50 burslu ücret: 16.500 TL 
  • %75 burslu ücret: 8.250 TL
  • %100 burslu ücret: 0 TL

Not: Başvurunuzu Mayıs 2018’den önce gönderirseniz %5 indirim uygulanır.

Dil hazırlığı yılının öğrenim ücreti bölüm ücretinden farklıdır. 2018-2019 eğitim yılı Hazırlık sınıfı öğrencileri için öğrenim ücreti 27.500 TL’dir. Burs oranlarına göre hazırlık sınıf ücreti:

  • %25 burslu ücret: 20.625 TL
  • %50 burslu ücret: 13.750 TL
  • %75 burslu ücret: 6.875 TL
  • %100 burslu ücret: 0 TL

İZÜ farklı türde burs olanakları sağlamaktadır ve tüm burs olanakları uluslararası öğrenciler için de geçerlidir. Öğrenci üniversiteye kabul ile kazanabileceği öğrenim ücreti bursları şunlardır: %100 %75, %50 ve %25 öğrenim ücreti bursu.

Akademik başarı bursu: Bu burs öğrencinin derslerinden aldığı notların ortalamasına göre verilir. Sınıfında en başarılı 3 öğrenciden, birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir. Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 3.00 altına düşmediği sürece bu burs devam eder. 

Peşin ödeme indirimi: Bir yıllık öğrenim ücretinin tamamını tek seferde ödeyen öğrencilere ödeyeceği tutar üzerinden %5 indirim uygulanır.

Kardeş indirimi: Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.