izulogo

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kabul edilen öğrenciler aşağıdakilere sahip olmalıdır:

  1. Kabul Mektubu
  2. Pasaport veya T.C Kimlik
  3. Lisans Diploması (Doktora Kaydı İçin Ek Olarak Yüksek Lisans Diploması) aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği.
  4. Transkript (Not Dökümü) (Doktora Kaydı İçin Ek Olarak Yüksek Lisans Transkripti) aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği.
  5. Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurumundan(YÖK) alınması gereken Okul Tanıma Belgesi
  6. 1 Adet Fotoğraf
  7. Depozito ve Öğrenim Ücreti Ödeme Makbuzları,
  8. Dil Yeterlik Belgesi (Başvurduğu Program Dili Ana dili değil ise ve Doktora programlarına başvuracaklar için)
  9. İkamet İzni (varsa)

Kayıt için bireysel olarak Enstitü Sekreterliğine gelmeli ve gerekli belgeleri getirmelisiniz.