izulogo

Kimler Başvurabilir?


Liseden mezun veya son sınıfta olmaları şartıyla, aşağıdaki şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınır; 

 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular, 

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu Uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmaktadır.) 

 • T.C. uyruklu olup; ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede/yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar, 

 • K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak durumda bulunanlar.  


Aşağıdaki şartlara sahip adayların başvuruları kabul edilmez; 


 • T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar, 

 • K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç), 

 • Doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE-AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç), 

 • Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyruklular (Elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) , 

 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, 

 • Türkiye’ deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar.