izulogo

2018-2019 Bahar - ICM - Ürdün - MEU - Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı


  

2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

 ERASMUS + ORTAK ÜLKELER İLE

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

Ürdün – Middle East University (MEU)

Sözleşme Numarası: 2018-1-TR01-KA107-056256


Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM – KA-107) Nedir?

2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ Programı ile birlikte söz konusu uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu hareketlilik faaliyetlerine Uluslararası Kredi Hareketliliği denir.

Takvim

17 Ekim 2018

Başvuruların ilan edilmesi

7 Kasım 2018

MEU- 2018-2019 Bahar dönemi için Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru başlangıç tarihi

30 Kasım 2018

MEU- 2018-2019 Bahar dönemi için Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru bitiş tarihi

3 Aralık 2018

Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Saat 14:00

05 Aralık 2018

Erasmus İngilizce sınav sonuçlarının açıklanması

05 Aralık 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarının duyurulması

05-06 Aralık 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarına itiraz tarihleri

07 Aralık 2018

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının ilanı, Asil ve Yedek Listenin İlanı

12-19 Aralık 2018

Vazgeçmek isteyen adayların feragat tarihleri

20 Aralık 2018

Katılım zorunlu öğrenci oryantasyon programı tarihi


Bu ilana başvuran öğrenciler seçildikleri takdirde 2018-2019 bahar döneminde hareketliliğe katılacaklardır. 

Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri öğrencilerimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün takvim sayfasından takip edebilirler.

Kimler Başvurabilir?

Proje kapsamında öğrenim hareketlilikleri Ürdün’deki ortak üniversitemiz ile İşletme alanında Lisans düzeyinde gerçekleşecektir.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (Lisans Öğrencileri)

 • İşletme Bölümü (%30 İngilizce)
 • İktisat Bölümü (%30 İngilizce)
 • Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)
 • İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü
 • İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü (İngilizce)

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • İşletme ve Yönetim Bilimlerine bağlı bölümlerden lisans düzeyinde öğrenci olmak,
 • Tam Zamanlı öğrenci olmak (30 ECTS ders alma yükümlülüğüne sahip olmak)
 • Kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması (100 üzerinden 72 olması),
 • B2 Seviyesinde İngilizce Dil Yeterlilik Bilgisinin Belgelenmesi,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Önemli Not: Mevcut durumda 1.sınıf statüsünde olan ve 2018-2019 Bahar döneminde 1.sınıfta bulunacak öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

Asgari ve Azami Süreler

Avrupa Komisyonu tarafından öğrenci öğrenim hareketliliği için faaliyet süresi, en az 3 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, proje kapsamında üniversitemize ayrılan bütçeye göre seçilen öğrenciler hibeli olarak en fazla 5 ay olarak hareketlilikten yararlanabilir.

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir.

Öğrenci öğrenim hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 3 aydan az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Katılım sertifikasında 3 aydan az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular Erasmus+ Online Başvuru Sistemi üzerinden alınır. (http://applyerasmus.izu.edu.tr)

Başvuru için gereken evraklar başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmelidir.

İlk defa başvuruluyor ise öğrenci e-mailinin (izu.edu.tr uzantılı) "Kayıt Ol & Başvuru Yap" bölümüne tıklanarak doğrulanması gerekmektedir.

Daha önce başvuru yapıldı ise izu.edu.tr uzantılı öğrenci e-maili ve şifreniz ile başvuru sistemine giriş yaparak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Başvuru için Gerekenler

 • Başvurmadan önce ilgili başvuru ilanı dikkatlice okunmalıdır.
 • Başvuru ilanındaki faaliyetten yararlanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Dil Sınav Sonucu Belgesi var ise (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir. (YDS ve YÖK Dil belgelerinde 5 yıl geçerlilik şartı gözetilerek değerlendirme yapılacaktır. Diğer sınav yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihi 2 yıldır.)
 • Üniversite hazırlık bitirme notu var ise sisteme yüklenmelidir.
 • Engelli Öğrenci ise, engellilik belgesini sisteme yüklemelidir.
 • Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenci ise, şehit veya gazi çocuğu olduğunu ispatlayan belgeyi sisteme yüklemelidir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenci ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı sisteme yüklemesi gerekir.

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%60 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%40 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan***

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan


*
Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.


Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Bilgi

Akademik Başarı Düzeyi (%60)

Öğrencinin başvuru esnasındaki kümülatif akademik not ortalaması yüzlük puan sistemine dönüştürülerek değerlendirmeye alınır.

Öğrencinin başvuru esnasında sahip olduğu not ortalama Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Erasmus Başvuru formuna otomatik olarak çekilmektedir.

Hareketliliğe katılabilmek için Lisans not ortalaması minimum 2.20 / 4.00 -  72 / 100

İZÜ Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki not ve harf karşılıkları)

Henüz kümülatif not ortalaması oluşmamış lisans düzeyi öğrenciler başvuru yapamazlar.

Dil Seviyesi (%40)

Başvuran adaylar, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavına girebilir.

Başvuran öğrenciler Yabancı Diller Koordinatörlüğünden almış oldukları B2 seviyesinde Hazırlık Bitirme Notu ile başvuru yapabilirler.

Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavı, Gramar, Listening, Reading ve Writing bölümlerinde oluşur. (Speaking-konuşma sınavı yapılmamaktadır.)

İZÜ Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavının geçerlilik tarihi 2 yıldır.

Ayrıca adaylar yabancı dil seviyesinin belirlenmesi için YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS puanları ile de başvuru yapabilirler. Değerlendirmeye alınacak TOELF ve IELTS belgeleri için 2 yıl, YDS ve YÖKDİL için 5 yıl geçerlilik süresi kabul edilir.

YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS  puanlarının İZÜ Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı puanına dönüşüm tablosu için tıklayınız.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması

Üniversitemizde staj hareketliliğine katılmak için gerekli yabancı dil barajı en az B2 seviyesi 70 puan olacak şekilde belirlemiştir.

Dil Yeterlilik Sınavı Hakkında

Dil Yeterlilik sınavı üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Dil sınavı ile ilgili talepler ve itirazlar Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yapılmalıdır.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Hibe dağıtımı, başvuru sayısı, gidilecek ülke ve Türkiye Ulusal Ajansından gelecek olan bütçeye bağlıdır. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Aylık Hibe Öğrenim

Ürdün

Middle East University (MEU)

700 (Avro)


Seyahat Desteği,

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Seyahat Desteği

Ürdün

Middle East Üniversity

275 (Avro)

Tek seferlik


Kontenjan

Fakülte

Hibeli

 Hibeli Yedek Hibesiz

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

2 Öğrenci

 4 Öğrenci  İsteğe Bağlı

 

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç ve Refakatçi Desteği

Erasmus+ Programı, dezavantajlı durumdaki katılımcıların programa katılımını artırmayı teşvik eder. Erasmus+ Programı fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri bulunan katılımcılar için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ile birlikte ek giderlere katkı sağlamaktadır.

Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları için hibe desteği verilmektedir. Özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe desteği kapsamında uygun maliyetlerin %100’ü karşılanmaktadır. Ek hibe desteğinin yanı sıra engelli bireylere ve refakatçilerine rehberlik, pedagojik ve teknik yardım, karşılama, fiziksel erişim gibi konularda da destek sunuluyor.

Detaylı bilgi için Erasmus Ofis ile iletişime geçiniz.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Öğrenciler sadece 2018-2019 bahar dönemi için başvuru yapabilir.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur. Bu nedenle mezuniyet aşamasındaki az sayıda ECTS yükü bulunan öğrenciler başvuru yapamazlar.
 • 2018-2019 Bahar döneminde 1.sınıf statüsünde olacak öğrenciler faaliyetten yararlanamazlar.

İletişim: erasmus@izu.edu.tr