izulogo

Eğitim Alma Hareketliliği

Eğitim Alma Hareketliliği


Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 

Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan tüm kadrolu idari ve akademik personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilir. Eğitim alma hareketliliğinde öncelik idari kadroda bulunan çalışanlara verilir.

  

Erasmus+ Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan, Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya.

Gidilen ülkelere göre sağlanan hibe miktarları Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Türkiye Erasmus+ Programına dahil bir ülkedir. Ancak katılımcılar Türkiye'de eğitim alma hareketliliği gerçekleştiremez.Uygun Kuruluşlar

Gidilecek kurum/kuruluşun aşağıdaki seçeneklerden bir tanesine sahip olması gerekir:

1-Misafir olunacak kurum Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu

2-İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.

 • Küçük, orta ve büyük ölçekli özel ya da kamu kurum/kuruluşu (sosyal girişimler dahil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dahil olmak üzere sosyal bir ortak ya da çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede -okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimi de dahil olmak üzere.
 • Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan bir kurum/kuruluş

Kurum/kuruluşun Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.


Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri

 • Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek,
 • Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermek.
 • Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti gerçekleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Asgari ve Azami Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz Erasmus+ Programı Uygulama yönergesi gereğince personel eğitim alma hareketliliğinde faaliyet süresi en az 2 gün en fazla 5 gün olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Katılım sertifikasında 2 günden az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen personel aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.