izulogo

Ders Verme Hareketliliği

Ders verme


Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Seminer, Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan tüm kadrolu akademik personel ders verme hareketliliğinden faydalanabilir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında kurumlar arası anlaşma olması gerekmektedir.


  

Erasmus+ Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan, Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya.

Gidilen ülkelere göre sağlanan hibe miktarları Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Türkiye Erasmus+ Programına dahil bir ülkedir. Ancak katılımcılar Türkiye'de ders verme hareketliliği gerçekleştiremez.Uygun Kuruluşlar

Gidilecek kurum/kuruluşun aşağıdaki seçeneklerden bir tanesine sahip olması gerekir:

1-Misafir olunacak kurum Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE, Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu

2-Ders verilecek yükseköğretim kurumu ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında Erasmus kurumlararası anlaşması bulunmalıdır.

Yükseköğretim kurumu / Üniversite Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.


Ders Verme Hareketliliği Hedefleri

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,

  • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.


Ders Verme Zorunluluğu

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine seçilmiş akademik personel ev sahibi kurumda 5 hareketlilik günü süresince en az 8 saat ders vermelidir.

 

Asgari ve Azami Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz Erasmus+ Programı Uygulama yönergesi gereğince personel ders verme hareketliliğinde faaliyet süresi en az 2 gün en fazla 5 gün olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Katılım sertifikasında 2 günden az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen personel aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.