izulogo

Personelin Seçilmesi

Personelin Seçilmesi


Başvurusunu başarı ile tamamlayan personelimiz aşağıdaki İZÜ Erasmus+ Programı Yönergesinde yer alan seçim ölçütlerine göre puanlandırılır.


Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 Ölçüt  No

 Ölçüt Açıklaması

 Ölçüt Puanı

1

 Programdan ilk kez yararlanmak,

+5

2

 İdari personel olmak,

+3

3

 Aynı Erasmus+ proje döneminde programdan ikinci kez faydalanmak istemek,

-20

4

 Engelli personel olmak,

+10

5

 Gazi personel olmak,

+10

6

 Şehit ve gazi yakını personel olmak,

+10

7

 Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-10

8

 İki önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-7

9

 Gidilecek kurumdan geçerli bir davet mektubu almış olmak,

+5

10

 Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten  vazgeçmek,

-10

11

 Yükseköğretim kademesinin bir basamağını yabancı dilde tamamladığını belgelemek

+5

12

 YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-60

+2

61-70

+4

71-80

+6

81-90

+8

91-100

+10

 Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

1

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki hizmet süresi.

2

 Yabancı Dil Yeterliliğini belgelemiş personel.

Değerlendirme ve Seçim

Başvurular Üniversite Erasmus+ Komisyonunda değerlendirildikten sonra başvuru ilanında belirtilen kontenjanlara göre asil ve yedek adaylar belirlenir. 

Asil ve yedek olarak seçilen ve seçilmeyen adayların listesi üniversite websitesindeki duyurular bölümünde, Erasmus+ Koordinatörleri başvuru ilanları bölümünde ve panolarda, değerlendirme sırasında yapılan puanlamayı içerecek şekilde yayınlanır.

Hareketliliğe seçildiği halde katılmaktan vazgeçen katılımcılar bir feragat dilekçesi ile durumu Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bildirmelidir.

Feragat durumunda sıra yedek listede bulunan adaylara geçer.

Üniversite Erasmus+ Komisyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız.