izulogo

Başvuru için Gerekenler

Başvuru için Gerekenler


  • Başvurmadan önce ilgili başvuru ilanı dikkatlice okunmalıdır.
  • Başvuru ilanındaki faaliyetten yararlanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir. Faaliyet tarihi aralığının uygunluğu konusunda birim yöneticisinden fikir alınmalıdır.
  • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
  • Gidilecek kurumdan alınan bir kabul mektubu var ise, sisteme yüklenmelidir.
  • Dil Sınav Sonucu Belgesi var ise (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir. (YDS ve YÖK Dil belgelerinde 5 yıl geçerlilik şartı gözetilerek değerlendirme yapılacaktır. Diğer sınav yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihi 2 yıldır.)
  • Engelli Personel, engellilik belgesini sisteme yüklemelidir.
  • Gazi personel, gazilik belgesini sisteme yüklemelidir.
  • Şehit ve gazi yakını personel, şehit veya gazi yakını olduğunu ispatlayan belgeyi sisteme yüklemelidir.
  • Yükseköğrenim kademesinin bir basamağı yabancı bir dilde tamamlandı ise belgelenmelidir.