izulogo

Hareketlilik Sonrası

Hareketlilik Sonrası


Hareketlilik sonrası teslim edilmesi gereken belgeler eksiksiz bir şekilde 15 gün içinde teslim edilmelidir.

Hareketlilik Sonrası Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-Katılım Sertifikası

  • Katılım Sertifikasındaki tarihi hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihi, kabul mektubu ve eğitim alma anlaşması ile aynı gün olmalıdır. 
  • Erken dönüş yapma durumunda personele günlük hibe kesintisi uygulanır.
  • Katılım sertifikası alınmamış veya katılım sertifikasında belirtilen hareketlilik tarihi 2 günden az bir süreyi kapsıyor ise ödenen tüm hibe iade edilir.

2-Pasaport

  • Hareketlilik sonunda Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından pasaport kontrolü yapılır.
  • Erken dönüş yapılması tespit edildiği durumunda personele günlük hibe kesintisi uygulanır.
3-Çevrim İçi AB Anketinin Doldurulması (EU Survey)

  • Hareketlilik sona erdiğinde EU Survey otomatik olarak katılımcıya iletilir.
  • EU Survey katılımcı tarafından çözmelidir.
  • EU Survey'in çözülmesi ile kalan hibe ödemesi işlemi başlatılır.

 

Son Hibe Ödemesi

EU Survey'in katılımcı tarafından çözülmesinden sonra 30 gün içerisinde, katılımcının belge kontrolü yapılır ve katılım tarihlerine göre kalan hibe ödemesi yapılır.