izulogoErasmus+ Logoları
Erasmus+ Faaliyetleri

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak “3 Ana Eylem” ve “2 Özel Eylem” altında toplanıyor:


Erasmus+ Hedef Grupları