izulogo

Üniversite Erasmus+ Komisyonu

Erasmus+ Programı uygulama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için, komisyon üyeleri Rektör tarafından, Üniversite akademik personeli ve koordinatörlük personeli arasından görevlendirilir. Üniversite Erasmus+ Komisyonu, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Proje kapsamında hareketlilik yapacak adayların başvurularını Erasmus+ Uygulama El Kitabına göre değerlendirerek şeffaf ve adil bir şekilde seçim yapma yetkisine sahiptir.

ÜYELER


Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Komisyon Başkanı (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA, İslami İlimler Fakültesi Koordinatörü/ Üye

Doç. Dr. Emrah GÖRGÜLÜ, Eğitim Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Faruk DURMAZ, İşletme Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Amani YAHYAOİ, Mühendislik Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Onur BAŞAR, Hukuk Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAŞGETİREN, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yulia KRYVENKO, Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdusselam KÖSE,  Spor Bilimleri Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ, LE Enstitüsü Koordinatörü/Üye

Mehmet Fatih METEHANOĞLU, Erasmus Kurum Koordinatörü /Raportör