izulogo

Üniversite Erasmus+ Komisyonu

Erasmus+ Programı uygulama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için, komisyon üyeleri Rektör tarafından, Üniversite akademik personeli ve koordinatörlük personeli arasından görevlendirilir. Üniversite Erasmus+ Komisyonu, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Proje kapsamında hareketlilik yapacak adayların başvurularını Erasmus+ Uygulama El Kitabına göre değerlendirerek şeffaf ve adil bir şekilde seçim yapma yetkisine sahiptir.

ÜYELER

 

 1. Prof. Dr. Nasuh USLU, Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı
 2. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA, İslami İlimler Fakültesi Erasmus Koordinatörü/Üye
 3. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR, Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü/Üye
 4. Doç. Dr. Üyesi Emrah GÖRGÜLÜ, Eğitim Fakültesi Erasmus Koord. / Üye
 5. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Erasmus Koordinatörü/Üye
 6. Dr. Öğr. Üyesi Amani YAHYAOİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Erasmus Koordinatörü/Üye
 7. Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAŞGETİREN, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eras. Koordinatörü/Üye
 8. Dr. Öğr. Üyesi Yulia KRYVENKO, Sağlık Bilimleri Fakültesi Erasmus Koordinatörü/Üye
 9. Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Erasmus Koordinatörü/Üye
 10. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Erasmus Koordinatörü/Üye
 11. Fatih DUYMAZ, Erasmus Koordinatör Yardımcısı/Raportör