izulogo

Üniversite Erasmus+ Komisyonu

Erasmus+ Programı uygulama sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için, komisyon üyeleri Rektör tarafından, Üniversite akademik personeli ve koordinatörlük personeli arasından görevlendirilir. Üniversite Erasmus+ Komisyonu, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır. Proje kapsamında hareketlilik yapacak adayların başvurularını Erasmus+ Uygulama El Kitabına göre değerlendirerek şeffaf ve adil bir şekilde seçim yapma yetkisine sahiptir.

ÜYELER

 


Prof. Dr. Nasuh USLU

Komisyon Başkanı (Rektör Yardımcısı)

Prof.Dr. Abdulmuttalip ARPA

İslami İlimler Fakültesi Koordinatörü/ Üye

Doç. Dr. Emrah GÖRGÜLÜ

Eğitim Fakültesi Koordinatörü/Üye

Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR

Hukuk Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN

İşletme Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Amani YAHYAOİ

Mühendislik Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TAŞGETİREN

İT Bilimleri Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yulia KRYVENKO

Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ

LE Enstitüsü Koordinatörü/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇETİN

LE Enstitüsü Koordinatörü/Üye

Fatih DUYMAZ

Raportör (Erasmus Kurum Koord. Yard.)