izulogo

Staj Hareketliliği

smfintern


Erasmus+ Staj Hareketliliği, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin Erasmus+ Program Ülkelerinde yer alan bir işletmede staj yapmasına olanak sağlar.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu kapsamda staj yapılan kurumda, öğrencinin mesleki eğitim alması ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi beklenir.

  

Erasmus+ Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan, Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Sırbistan, Slovenya.

Gidilen ülkelere göre sağlanan hibe miktarları Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Türkiye Erasmus+ Programına dahil bir ülkedir. Ancak üniversitemizden seçilen katılımcılar Türkiye'de Staj hareketliliği gerçekleştiremez.Uygun Kurum/Kuruluşlar

Uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; (Staj yapılacak kurum bir yükseköğretim kurumu ise üniversitemiz ile arasında kurumlararası anlaşma bulunması şartı yoktur.)

veya

 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Staj yapılabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden birisi olabilir. 

   

  • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
  • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
  • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • Araştırma enstitüsü
  • Vakıf
  • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
  • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar
         

Uygun Olmayan Kurum/Kuruluşlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:


  

Uygun Olmayan Faaliyetler

 • Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 • Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.
 • Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar staj faaliyeti değildir.

  

Asgari ve Azami Süreler

Avrupa Komisyonu tarafından öğrenci staj hareketliliği için faaliyet süresi, en az 2 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, üniversitemizde Erasmus+ staj hareketliliğinden, daha çok katılımcının yararlanabilmesi için, hibelendirilecek faaliyet süresi en az 60 gün ve en fazla 65 gün olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Öğrenci staj hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 aydan az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Katılım sertifikasında 2 aydan az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.