izulogo

Hareketlilik Esnasında

Hareketlilik Esnasında


Hareketlilik kabul mektubunun alındığı ev sahibi kurum ve ülkede gerçekleştirilmelidir.

Staj faaliyeti kesintisiz olarak gerçekleşmelidir. Bu nedenle;

Hareketlilik esnasında staj yapılan ülke terk edilmemelidir. (Tatiller hariç.)

Hareketlilik esnasında staj yeri değişikliği yapılamaz.Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement for Tranieeships - During Mobility)

Hareketlilik öncesi belirlenen staj faaliyetlerinde değişiklik oldu ise Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşmasının During Mobility bölümü doldurulmalıdır. (Learning Agreement for Traineeship - During Mobility). 

Hareketlilikten önce belirlenen staj faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadı ise bu bölümün doldurulmasına gerek yoktur.

Yapılan değişiklikler, öğrenci, Bölüm Erasmus Koordinatörü ve karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.

Onaylı belge Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne iletilmelidir.
   

Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement for Tranieeships - After Mobility)

Hareketliliğin son haftasında Learning Agreement After Mobility doldurulmalıdır.

Staj için Öğrenim Anlaşması After Mobility;

  • Yapılan stajın gg/aa/yyyy - gg/aa/yyy olarak kesin başlangıç ve bitiş tarihini içermelidir.
  • Stajın konusunu içermelidir. "İnsan Kaynakları Stajı"
  • Staj süresince gerçekleşen "Staj Programını" içermelidir. Eğer hareketlilikten önce belirlenen programda değişiklik olmadı ise, hareketlilikten önce doldurulan öğrenim anlaşmasındaki program olduğu gibi yerleştirilmelidir.
  • Staj sonucunda elde edilen beceri ve yeterlilikler bölümü doldurulmalıdır. Eğer hareketlilikten önce belirlenen bölümde değişiklik olmadı ise, hareketlilikten önce doldurulan öğrenim anlaşmasındaki bölüm olduğu gibi yerleştirilmelidir.
  • Evaluation of Traniee bölümünde staj yaptığınız kurumdaki yetkili kişi stajyeri değerlendirmelidir. Stajın başarı ile tamamlandığı belirtilmelidir.
  • Islak imzalı, mühür/kaşeli olmalıdır.

Katılım Sertifikası

Öğrenci, hareketliliğin sonunda Erasmus+ Staj Hareketliliğinin başarı ile tamamlandığına dair karşı kurumdan Katılım Sertifikasını almak zorundadır. 

  • Katılım Sertifikasında hareketliliğin gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmelidir.
  • Erken dönüş yapma durumunda dönüş tarihi katılım belgesinde belirtilmelidir.
  • Katılım Sertifikası karşı kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve mühürlü/kaşe olmalıdır.