izulogo

Başvuru için Gerekenler

Başvuru için Gerekenler


 • Başvurmadan önce ilgili başvuru ilanı dikkatlice okunmalıdır.
 • Başvuru ilanındaki faaliyetten yararlanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Staj kabul mektubu / yazısı imzalı bir şekilde sisteme yüklenmelidir.
 • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Güncel tarihli elektronik imzalı Transkript öğrenci işlerinden talep edilerek PDF olarak başvuru sisteme yüklenmelidir. 
 • Not Ortalaması oluşmayan lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, not ortalaması oluşmadığına dair belgeyi Enstitü Sekreterliğinden almalıdır. Ayrıca e-devlet üzerinden bir önceki öğrenim kademesinden mezun olunan not ortalamasını gösteren belgeyi ve bir önceki öğrenim kademesinde alınan transkript ile birlikte başvuru sistemine yüklemelidir. 
 • Dil Sınav Sonucu Belgesi var ise (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenmelidir. (YDS ve YÖK Dil belgelerinde 5 yıl geçerlilik şartı gözetilerek değerlendirme yapılacaktır. Diğer sınav yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihi 2 yıldır.) İlgili dil belgeleri sisteme yüklenirken doğrulama kodları görülecek şekilde yüklenmelidir. Dil sınav belgesi olmayan adaylar "Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavına girmek istiyorum seçeneğini seçmelidir."
 • İZÜ Hazırlık Bitirme Notu ile başvuru yapmak isteyen öğrenciler "B2" seviyesindeki hazırlık bitirme notunu sisteme doğru bir şekilde eklemeli ve "B2" seviyesinde hazırlık bitirme notunu gösteren güncel tarihli elektronik imzalı transkripti sisteme yüklemelidir.
 • Engelli Öğrenci ise, engellilik belgesini sisteme yüklemelidir.
 • Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenci ise, şehit veya gazi çocuğu olduğunu ispatlayan belgeyi sisteme yüklemelidir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenci ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı sisteme yüklemesi gerekir.
 • Staj hareketliliğine başvuru yapmak için ev sahibi kurumdan alınan bir kabul mektubu/yazısı alınmalıdır ve sisteme yüklenmelidir. İmzalı kabul mektubu/yazısı olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.