izulogo

Kimler Başvurabilir?

whoapply


Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Öğrencinin üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  • Akademik not ortalaması şartını sağlayan öğrenciler,

a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
  • Staj yapılması istenen kurum/kuruluştan alınan davet mektubuna sahip olması.