izulogo

Hibe Desteği

erasmus hibesi


Öğrenciler Hibeli veya Hibesiz olarak staj hareketliliğinden yararlanabilirler. Ancak her iki durumda da öğrencinin başvuru yapması, seçim ve hareketlilik süreçlerine dahil olması gerekir. 
  

Hibe Desteği

Seçilen öğrenciye gidilen ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlen miktarlarda günlük hibe desteği sağlanır. 

Öğrenci Staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciye verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Ülkelere göre sağlanan destekler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinde seçilen katılımcılara sağlanan hibe desteği, daha fazla öğrencinin faaliyetten yararlananabilmesi için en fazla 65 gün olacak şekilde sınırlandırılmıştır.


Hibe Miktarları

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2020 sözleşme numaralı projeye ait staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  

400 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2019 sözleşme numaralı projeye ait staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  

400 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2018 sözleşme numaralı projeye ait staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2017 sözleşme numaralı projeye ait staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.

 

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400 €


Hibesiz (“0” Hibeli) Katılım

Öğrenci istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, öğrencinin seçim sürecine ve diğer süreçlere dâhil olmamasına gerekçe değildir.


Özel İhtiyaç ve Refakatçi Desteği

Erasmus+ Programı, dezavantajlı durumdaki katılımcıların programa katılımını artırmayı teşvik eder. Erasmus+ Programı fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri bulunan katılımcılar için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ile birlikte ek giderlere katkı sağlamaktadır.

Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları için hibe desteği verilmektedir. Özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe desteği kapsamında uygun maliyetlerin %100’ü karşılanmaktadır. Ek hibe desteğinin yanı sıra engelli bireylere ve refakatçilerine rehberlik, pedagojik ve teknik yardım, karşılama, fiziksel erişim gibi konularda da destek sunuluyor.

Detaylı bilgi için Erasmus Ofis ile iletişime geçiniz.