izulogo

Kontenjanlar

quotas


Başvuru Dönemlerine Göre Kontenjanlar

(2019 KA-103) 2021-2022 Dönemi Staj Hareketliliği Kontenjanları

Akademik Birimler

2021/2022 Erasmus+ Staj Hareketliliği

Asil Hibeli Kontenjan

Eğitim Fakültesi

1

İngilizce Öğretmenliği

1

Türkçe Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Hukuk Fakültesi

2

Hukuk

2

İslami İlimler Fakültesi

1

İslami İlimler (%30 Arapça)

1

İslami İlimler (Arapça)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

3

İşletme (%30 İngilizce)

1

İktisat (%30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

1

İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)

İslam Ekonomisi ve Finans

1

Uluslararası Ticaret ve Finans

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

Psikoloji (İngilizce)

1

Sosyoloji (%30 İngilizce)

1

Psikoloji

1

Tarih

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

2

Bilgisayar Mühendisliği

1

Gıda Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Hemşirelik

1

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Beslenme ve Diyetetik

Spor Bilimleri Fakültesi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Bilimler

2

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Fen Bilimleri

1

Toplam

18

2020-1-TR01-KA103-081311 sözleşme numaralı Erasmus+ Projesi ile Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği faaliyeti için üniversitemize tahsis edilen bütçeye göre toplam asil hibeli kontenjanların akademik birimler bazında aşağıdaki tabloya göre belirlenmiştir.

Akademik Birimler Asil Hibeli Kontenjan
Eğitim Fakültesi 2
İngilizce Öğretmenliği 1
Türkçe Öğretmenliği 1
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Hukuk Fakültesi 3
Hukuk 3
İslami İlimler Fakültesi 1
İslami İlimler (%30 Arapça) 1
İslami İlimler (Arapça)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 6
İşletme (%30 İngilizce) 1
İktisat (%30 İngilizce) 1
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) 1
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) 1
İslam Ekonomisi ve Finans 1
Uluslararası Ticaret ve Finans 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 6
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1
Psikoloji 1
Psikoloji (İngilizce) 2
Sosyoloji (%30 İngilizce) 1
Tarih 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8
Bilgisayar Mühendisliği 1
Gıda Mühendisliği 1
Mimarlık 1
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) 1
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1
Gıda Mühendisliği (İngilizce) 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1
Hemşirelik 1
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Beslenme ve Diyetetik
Spor Bilimleri Fakültesi 1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Bilimler 4
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Fen Bilimleri 1
Toplam 33

2019-1-TR01-KA103-064111 sözleşme numaralı Erasmus+ Projesi ile Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği faaliyeti için üniversitemize tahsis edilen bütçeye göre toplam asil hibeli kontenjanların akademik birimler bazında aşağıdaki tabloya göre belirlenmiştir.

Fakülte / Enstitü / Program

Asil Hibeli Kontenjan

Eğitim Fakültesi

4

İngilizce Öğretmenliği

1

Türkçe Öğretmenliği

1

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

Hemşirelik

1

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

1

Beslenme ve Diyetetik

Hukuk Fakültesi

4

Hukuk

4

İslami İlimler Fakültesi

2

İslami İlimler (%30 Arapça)

2

İslami İlimler (Arapça)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

6

İşletme (%30 İngilizce)

1

İktisat (%30 İngilizce)

1

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

1

İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)

1

İslam Ekonomisi ve Finans

1

Uluslararası Ticaret ve Finans

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

Psikoloji

1

Psikoloji (İngilizce)

2

Sosyoloji (%30 İngilizce)

1

Tarih

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

8

Bilgisayar Mühendisliği

1

Gıda Mühendisliği

1

Mimarlık

1

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

6

Fen Bilimleri Enstitüsü

2


2018-1-TR01-KA103-051573 sözleşme numaralı Erasmus+ Projesi ile Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği faaliyeti için üniversitemize tahsis edilen bütçeye göre toplam asil hibeli kontenjanların akademik birimler bazında aşağıdaki tabloya göre belirlenmiştir.

Fakülte / Enstitü

Asil Hibeli Kontenjan

Eğitim Fakültesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Hukuk Fakültesi

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

2

İslami İlimler Fakültesi

1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

Toplam

13


Asil Kontenjanların Dağılım Yöntemi

Üniversite Erasmus Komisyonu 02.01.2020 tarihli 2020/01 sayılı kararı ile 2019-2020 Yaz Dönemi Staj Hareketliliği başvuruları için kontenjan dağılımının aşağıdaki yöntemle yapılmasına karar verilmiştir. 

Yedek Kontenjanlar

Genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan  (Lisans için en az 2.20 ve Lisansüstü programlar için en az 2.50 not ortalaması, B2 seviyesinde yabancı dil puanına sahip olma), ancak ilgili fakülte/enstitü/bölüm/program içerisinde asil hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen adaylar ilgili fakülte/enstitü/bölüm/program içerisinde genel değerlendirme puanlarına göre yedek listeye alınacaktır.

Asil Kontenjanların Fakülte / Ensititü İçerisinde Dağılımı

Seçim sonrası ilgili fakülte/enstitü içerisinde asil hibeli seçilme hakkından feragat eden adayların yerine, ilgili fakültenin/enstitünün/bölümün/programın yedek listede yer alan adaylar genel değerlendirme puanlarına göre hibelendirilecektir.

Fakülte / Enstitü Kontenjanının Kullanılamaması 

İlgili fakülte/enstitüye ayrılan kontenjanın tamamının kullanılamaması durumunda, kalan kontenjanların diğer fakülte/enstitülerin yedek listesinde yer alan öğrencilerden, genel değerlendirme puanı en yüksek olan aday hibelendirilecektir.

Üniversite Erasmus Komisyonu 02.11.2018 tarihli 2018/05 sayılı kararı ile 2018-2019 Yaz Dönemi Staj Hareketliliği başvuruları için kontenjan dağılımının aşağıdaki yöntemle yapılmasına karar verilmiştir. 

Yedek Kontenjanlar

Genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan  (Lisans için en az 2.20 ve Lisansüstü programlar için en az 2.50 not ortalaması, B2 seviyesinde yabancı dil puanına sahip olma), ancak ilgili fakülte/enstitü içerisinde asil hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen adaylar ilgili fakülte/enstitü içerisinde genel değerlendirme puanlarına göre yedek listeye alınacaktır.

Asil Kontenjanların Fakülte / Ensititü İçerisinde Dağılımı

Seçim sonrası ilgili fakülte/enstitü içerisinde asil hibeli seçilme hakkından feragat eden adayların yerine, ilgili fakültenin/enstitünün yedek listede yer alan adaylar genel değerlendirme puanlarına göre hibelendirilecektir.

Fakülte veya Enstitü Kontenjanının Kullanılamaması 

İlgili fakülte/enstitüye ayrılan kontenjanın tamamının kullanılamaması durumunda, kalan kontenjanların diğer fakülte/enstitülerin yedek listesinde yer alan öğrencilerden, genel değerlendirme puanı en yüksek olan aday hibelendirilecektir.