izulogo

Öğrenci Hareketliliği

Yükseköğretim Öğrenci Öğrenme Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ile yükseköğretim öğrencilerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları

Öğrencilerin Seçim Yöntemi Nedir?

Başvurular https://applyerasmus.izu.edu.tr/ adresinden alınacaktır. Öğrenci başvurusunun değerlendirilebilmesi için not ortalamasının (AGNO) en az 2.2 olmalıdır.

İZÜ not dönüşüm tablosu için tıklayınız.

Öğrenci  İngilizce B2 dil sınavına girerek en az 70 puan almalıdır. Öğrencinin AGNO'su yüzlük sisteme çevrilerek dil sınavındaki puanı aritmetik ortalaması alınır.

Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar puanlarına göre sıralanır. Minimum kontenjanlar doldurulduktan sonra Ek kontenjanlar fakülte farkı gözetilmeksizin doldurulur. Böylece hibeli olarak gidecek öğrenciler belirlenmiş olur.

İlerleyen süreçlerde asil kontenjanlardan feragat eden öğrenciler yerine başarı sıralamasına göre yedek listeden öğrenci alınır.2,2 not ortalaması ve 70 yabancı dil puanı barajını aşan öğrenciler hibesiz "0 hibe" olarak hareketliliğe katılabilirler.

Seçim hakkı kazanan öğrenci sadece başvuru yaptığı dönem için bu haktan yararlanabilir. 

Öğrencilerin Hareketliliğe Katılabileceği Kurumlar Hangileridir?

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.

İZÜ Erasmus Anlaşmalarını görüntülemek için tıklayınız.

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir. Öğrenci staj yerini kendisi bulmak ile sorumludur.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay

Başvuru Nereye Yapılır?

İZÜ'de Erasmus başvuruları https://applyerasmus.izu.edu.tr/ adresinden alınacaktır. Online başvuru sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

Erasmus Örnek Dil Yeterlilik Sınavı

İZÜ Örnek Dil Sınavı için tıklayınız.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, hareketlilik süresince aldığı tüm dersler Öğrenim Anlaşması ve Transkriptleri ile birebir tanınır.

Öğrenci gittiği kuruma eğitim, sınav ücreti ödemez, var ise sadece İZÜ'deki eğitim bedelini ödemeye devam eder.