KONGRE TÜRKÇE AFİŞ 2021

 

Hatırlatma: Sayın Dr. Nevzat YAVUZ 'un katılımlarıyla gerçekleşecek olan son oturum, Youtube kanalından canlı yayın olarak paylaşılacaktır.

son oturum

 

İkinci Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Bildiri Kitapçığı

 

 

Kongremizin programına ulaşmak için tıklayınız

 

 

İZÜ SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 29-30 MAYIS 2021 tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlemektedir. Kongrede sosyal bilimler alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden sunuşlara imkan sağlanacaktır. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler her tür çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vb.) katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, belirlenen 30 Nisan 2021 tarihine kadar kongrenin yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları 200-300 sözcükten oluşan özetlerini izu.edu.tr/soskong web sitesi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sitede yazım kuralları ve şablon yer almaktadır. Kongre, sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetler hakemlik sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır. Kongre, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunuş yapacaklarsa bildirilerini o dilde gönderebilirler. Bildirilerin çevirilerinin gönderilmesi gerekli değildir.

Kongreye sunulan özetler (ISBN numaralı) bildiri özet kitabı olarak kongre web sayfasından yayınlanacaktır.

Çalışmalarının tam metin halinde hakemli dergide yayınlanmasını isteyen katılımcıların tam metinlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli dergilere, ilgili derginin yazım kılavuzunu dikkate alarak, göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler ilgili derginin hakem sürecinden geçerek yayınlanabilecektir. 

Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler

Sunuşlar, 15-20 dakikalık süre içinde online olarak yapacaklardır. Kabul edildiği halde yapılmayan sunumlar için katılım belgesi verilmeyecektir.

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet BULUT - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Güneş

Doç. Dr. Abdulmutalip ARPA

Doç. Dr. Bilal YILDIRIM

Doç. Dr. Erhan İÇENER

Dr. Öğr. Üyesi Esra TÖRE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin

Doç Dr. Mustafa Özgenel

Doç Dr. Özgür Kökalan

 

Kongre Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Bulut (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Nasuh Uslu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Güney (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Benaouda Bensaid (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Alim Yılmaz (İst. Medeniyet Ün.)

Prof. Dr. Cengiz Çağla (Yıldız Teknik Ün.)

Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Ömer Torlak (İst. Ticaret Ün.)

Prof. Dr. Kaya Yıldız (Bolu Abant İzzet Baysal Ün.)

Prof. Dr. Orhan Akınoğlu (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Tuncay Akçadağ (Fatih Sultan Mehmet Ün.)

Prof. Dr. Mustafa Ateş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Kadir Canatan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Turan Koç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Hamit Ersoy (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ertan Aydın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İbrahim Yılgör (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Munzer Kahf (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Recep Cici (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ziya Kazıcı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. İzzet Er (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr Aytaç Açıkalın (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Erhan İçener (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Lütfi Sunar (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Yasemin Bal (Yıldız Teknik Ün.)

Doç. Dr. Dursun Yener (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Hanifi Parlar (İst. Ticaret Ün.)

Doç. Dr. Cevdet Kızıl (İst. Medeniyet Ün.)

Doç. Dr. Emel Yurtsever (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Turgay Şirin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Beytullah Kaya (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Ocaklı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bilge (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bostancı (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gurbetoğlu (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Çınar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu (İst. Medeniyet Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kanger (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Besra Taş (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif Kırkıç (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç. Dr. Özgür Kökalan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)
Dr. Öğr. Üyesi Esra Töre (İst. Sabahattin Zaim Ün.)          

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yaman (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Tarık Zengin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Canser Bilir (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Hasan Yetim (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Prof. Dr. Ayşe Nefise Bahçecik (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Esra Arıkan (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Anıktar (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

Doç Dr. Mustafa Özgenel (İst. Sabahattin Zaim Ün.)

 

Kongre Sekreteryası

Usman Khan  Patha

Gülşah  BALABAN

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongrenin Duyurusu                                           21.12.2020

Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih         10.05.2021

Kabul Edilen Özetlerin İlanı                                 17.05.2021

Kongre Programının İlan Edilmesi                        22.05.2021

Kongre Tarihi                                                   29-30.05.2021

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi    

(İzu Dergilerinde Yayın için)                                05.06.2001

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Özetler:200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son gönderim tarihi 30 Nisan 2021 olacaktır.
Katılımcılar özetlerde tez danışmanlarının isimlerini de yazabilirler. 
Ancak kongrede her bir yazarın en fazla iki özet bildirisi yayınlanabilir. Bu noktada öğrenciler tez danışmanları ile görüşmelidir.
Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir. 
Bir katılımcı en fazla iki sunuşla kongreye katılabilir.
Bildiri Özetleri kitabı:Özetler ISBN’ı alınmış kitap olarak kongre web sayfasında soft copy olarak yayınlanacaktır. 
Ayrıca İZÜ tarafından yayınlanan hakemli dergilerde çalışmalarını tam metin olarak yayınlamak isteyen katılımcıların çalışmalarına (hakem sürecinden geçtikten sonra) bu dergilerde yer verilecektir.
Kabul/Ret Yazıları:Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 10 Mayıs tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.
Kongre tam metinleri:Çalışmalarının tam metin halinde hakemli dergide yayınlanmasını isteyen katılımcıların tam metinlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli dergilere, ilgili derginin yazım kılavuzunu dikkate alarak, göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler ilgili derginin hakem sürecinden geçerek yayınlanabilecektir.
Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan dergilere aşağıdaki uzantıdan ulaşılabilir. https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler
Tam metinlerin kongre özel sayılarında yayımlanması için son gönderilme tarihi 05 Haziran 2021 tarihidir.
İletişim:sosyal.kongre@izu.edu.tr
Çalışmaların gönderiminin yanı sıra her tür yazışma bu mail adresinden yapılacaktır.
Kongre web sayfası:http://izu.edu.tr/soskong
Sunuşlar:Sunuşlar 15-20 dakikalık süre içinde online olarak üç dilde yapılacaktır. 
Her oturumunu yöneticisi bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek sunuşlarını yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır.
Katılım ücreti: Kongre katılım ücreti istenmemektedir.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Bildiri özeti hazırlanırken Times New Roman yazı tipi kullanılır.
  • Özet başlığı tamamı büyük harf ve 14 punto büyüklüğünde koyu ve ortalanarak yazılır.
  • Özet gövdesi 200-300 sözcük arası olmalıdır. 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak, iki yana yaslı, tek satır aralıklı ve önce ve sonra 6nk boşluk bırakılarak yazılır.
  • Anahtar kelimeler her kelimenin baş harfi büyük olarak 12 punto büyüklükte özetin 1 satır altında yazılır. En az 3 en fazla 8 anahtar kelimeye yer verilebilir.
  • Özette yazar(lar)ın isim ve soy ismi, ünvanı (yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, doktor öğretim üyesi vb.), üniversitesi ve mail adresi şablonda yer aldığı gibi, ortalanarak, 12 punto, yazar ismi ve ünvanı koyu olacak şekilde başlıktan bir satır aşağıya yazılır.
  • Bildiri bir tez çalışmasından üretilmişse alt bilgi olarak ilgili tezin bilgileri verilir.
  • Bildiride kaynak verilmez ve kaynakçaya yer verilmez.
  • Bu kurallar özet yazımı için geçerlidir. Tam metin göndermek isteyen yazarlar, çalışmanın gönderileceği IZU dergisinin yazım kurallarını esas almalıdır.

Aşağıda bir bildiri şablonu yer almaktadır:

Bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.


Sosyal Bilimler Kongresi Katılım Formu

Belirtilen form artık mevcut değil ya da şu anda değil.