izulogo

Dilekçe, Form ve Belgeler

Zorunlu Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Programa Geçiş Talebi

Not Dönüşüm Tablosu

Not dönüşüm tablolarına dair, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun aşağıda paylaşılan dosyalarını incelebilirsiniz.


Dilekçe Takvimi