izulogo

Çift Anadal & Yandal

Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim ve ilave bir yıl süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler. 

Gerekli şartları sağlayan öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, anadal programlarının en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü en geç altıncı yarıyıl başında bu programlara başvurabilmektedir.

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programında alınan ve çift anadal programında eşdeğer sayılan dersler ile çift anadal programında alınan ve başarılan derslerin AKTS toplamı en az 240 olmalıdır. Bu nedenle, öğrencinin anadal programında almış ve eşdeğerliliği kabul edilmiş dersleri haricinde, çift anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri alıp başarması gerekir.

Çift Anadal Programı için tıklayınız > > >

Yandal Programı için tıklayınız > > >