izulogo

ÇAP & Yandal

Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler.
 
Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için; anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir.
 
Üniversitemiz lisans programlarının 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ÇAP - YANDAL başvuruları; 22-26 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olup, başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 26 Ocak 2018 Cuma günü Saat:17.00'a kadar Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 
 
Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.