Proje Yönetimi ve PMP® Sınavı Sertifika Programı
Kimler Katılabilir

Proje Yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler, Kariyerini proje yöneticiliği olarak belirlemiş olanlar, PMP® adayları,


Eğitim SüresiSon Başvuru TarihiEğitim Gün ve SaatleriEğitim ÜcretiEğitimin Amacı

Proje yöneticisi adaylarının ve proje yöneticilerinin tüm bilgi alanları ve süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi, uygulamalarla birlikte kendilerini geliştirmeleri ve PMP® sınavına hazırlanan PMP® adaylarının sınava başvuru, hazırlık süreçleri ve sınav içeriği ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

İlk 2 gün katılımcılar, gruplar halinde seçecekleri proje fikirlerine ait planlama süreçleri ile ilgili uygulamaları eğitim içeriğine paralel olarak gerçekleştirir. Tüm uygulama çalışmaları için hazırlanan şablon formlarla birlikte katılımcıların uygulamaları kolaylıkla tamamlamaları amaçlanmıştır.

Katılımcılar; PMBOK® içerisindeki bilgi alanları ve süreç grupları ile ilgili detaylı olarak bilgilendirilme,  PMP® sınavına yönelik örnek sorular çözme, Sınava hazırlık süreci ile ilgili genel bilgileri edinme imkanını elde edecektir.Eğitim Yeri :

Senkron Uzaktan Eğitim


Eğitim İçeriği :

Katılımcılar, PMBOK® içerisinde proje yönetimi konusundaki süreçler hakkında bilgilendirilir ve kendi seçecekleri örnek bir proje fikrinin uygulamasını gerçekleştirir.

Temel Tanımlar

• Proje, Program, Portföy, Alt Proje, Aşamalı Olgunlaşma, Proje Yönetim Süreçleri

• Proje Organizasyonu

• Fonksiyonel Organizasyon

• Zayıf Matris Organizasyon

• Dengeli Matris Organizasyon

• Güçlü Matris Organizasyon

• Proje Bazlı Organizasyon

• Paydaşlar ve Rolleri

• Proje Yönetim Ofisi

Proje Başlangış Süreçleri

• Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

• Paydaşların Belirlenmesi

• Uygulama- Proje Seçimi ve Proje Başlatma Belgesi Hazırlama 

• Uygulama- Paydaş Analizi

Proje Planlama Süreçleri

• Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi

• Kapsam Yönetiminin Planlanması

• Gereksinimlerin Toplanması

• Kapsamın Tanımlanması

• İş Kırılım Yapısı Oluşturulması

• Uygulama- İş Kırılım Yapısı Hazırlama

• Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması

• Aktivitelerin Tanımlanması

• Uygulama- Aktivite Tanımlama

• Aktivitelerin Sıralanması

• Uygulama- Aktivite Sıralama

• Aktivite Kaynaklarının Tahminlenmesi

• Aktivite Sürelerinin Tahminlenmesi

• Uygulama- Aktivite Süre Tahmini

• Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

• Uygulama- Zaman Çizelgesi ve Kritik Yol

• Maliyet YönetimininPlanlanması

• Maliyetlerin Tahminlenmesi

• Bütçenin Belirlenmesi

• Uygulama- Bütçe Oluşturulması

• Kalite Yönetiminin Planlanması

• Uygulama- Kalite Kriterleri Belirleme

• İnsan Kaynaklarının Planlanması

• Uygulama- Proje Organizasyon Şeması

• Uygulama- Sorumluluk Atama Matrisi

• İletişim Yönetiminin Planlanması

• Uygulama- Proje İletişim Planı

• Risk Yönetiminin Planlanması

• Risklerin Tanımlanması

• Uygulama- Risklerin Tanımlanması

• Kalitatif(Nitel) Risk Analizi

• Kantitatif(Nicel) Risk Analizi

• Uygulama- Olasılık Etki Matrisi

• Risk Yanıtlarının Planlanması

• Uygulama- Risk Yanıtları Planlama

• Tedarik Yönetiminin Planlanması

• Paydaş Yönetiminin Planlanması

Proje Yürütme Süreçleri

• Proje Çalışmasının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

• Kalite Güvencenin Sağlanması

• Proje Takımının Oluşturulması

• Proje Takımının Geliştirilmesi

• Proje Takımının Yönetilmesi

• İletişimin Yönetilmesi

• Tedariklerin Yürütülmesi

• Paydaş Katılımının Yönetilmesi

• Proje İzleme ve Kontrol Süreçleri

Proje İzleme ve Kontrol Süreçleri

• Entegre Değişiklik Kontrolü

• Uygulama- Değişiklik Yönetimi

• Kapsamın Onaylanması

• Kapsamın Kontrolü

• Zaman Çizelgesi Kontrolü

• Maliyetlerin Kontrolü

• Uygulama- Kazanılmış Değer Yönetimi

• Kalite Kontrolü

• İletişimin Kontrolü

• Risk Kontrolü

• Tedarik Kontrolü

• Paydaş Katılımının Kontrolü

Proje Kapanış Süreçleri

• Proje ya da Fazının Kapatılması

• Tedariklerin KapatılmasıEğitmen :Sertifika / Katılım Belgesi :Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.  


Gerekli Belgeler :İletişim Bilgileri :Notlar :
  • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır.
  • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız