06- ONLINE EĞİTİM - Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri Sertifika Programı
Kimler Katılabilir

Üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri/Tüm sektörlerden mezunlar


Eğitim Süresi

24 saat


Son Başvuru Tarihi

15 Haziran 2020


Eğitim Gün ve Saatleri

20,21,27,28 Haziran 2020
12:00 - 18:00

Eğitim toplam 4 gündür.

*Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 

*Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz MICROSOFT TEAMS programı üzerinden yapılmaktadır. 

*Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için MICROSOFT (hotmail, outlook vs.) hesapları olmalı ve bilgisayarlarında MICROSOFT TEAMS programı yüklü olmalıdır.

*Program bilgisayarınızda mevcut değil ise aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz:
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Eğitim Ücreti

400 ₺ (İZÜ mensuplarına ve öğrencilerine 200₺)


Eğitimin Amacı

• Projeler ve proje türlerini bilir.
• Proje hazırlama süreçlerini bilir.
• Projelere fon sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.
• Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler konusunda bilinçlenir.
• Önleyici ve destekleyici faaliyetler için sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliğini fark eder.
• Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği yapılacak kuruluşları bilir.
• Proje hazırlanabilecek kurum ve kuruluşların web sayfalarını takip eder.
• Uygulanan Projeler konusunda bilgi edinir.
• Örnek uygulamalarla proje hazırlama ve başvuru aşamalarını öğrenir.
• Proje faaliyetlerinde yer almanın kişisel ve mesleki gelişimine katkısının farkına varır.
• Proje bütçesi hazırlar.
• Örnek bir proje teklif dosyası hazırlar.


Eğitim Yeri :

Senkron Uzaktan Eğitim


Eğitim İçeriği :

Projeler ve Proje Türleri
• Proje nedir?
• Mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği
Proje hazırlama süreçleri
• Projenin unsurları 
• Proje ilanı
• Proje konusu
• Ortak kurumlar
• Belge temini
• Proje yazma
• Başvuru
• Belgelendirme
• Mantıksal çerçeve
• Faaliyet planı ve bütçe analizi
Örnek proje sunumu
• Bir projenin kapsamlı bir biçimde tanıtılması (Eğitim görevlilerinin görev yaptığı kurumda daha önce gerçekleştirmiş oldukları projelerin paylaşılması)
Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar 
• TÜBİTAK
• Kalkınma Ajansları 
• YTB
• Gençlik ve Spor Bakanlığı 
• Yerel Yönetimler
• Konsolosluklar
• Ulusal Ajans projeleri
• Diğer
Sosyal Sorumluluk Projeleri:      
Görev Yapılan Bölgenin Demografik, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Risk Faktörleri 
     
Bölgenin risk faktörleri 
• Yoksulluk
• Aile içi şiddet
• Çalışan çocuklar
• Çocuk gelinler
• Cinsiyet ayrımcılığı
• Bağımlılık
• Şiddet
• İstismar
• Kültürel farklılıklar
• Engelli mahrumiyetleri 
Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
• İlgili Bakanlıklar
• Yerel yönetimler
• Güvenlik birimleri 
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Her bir katılımcının kendi çalıştığı bölgeye ilişkin sunumu
 Örnek Proje Dosyası Hazırlama ve Grup Sunumları
 


Eğitmen :

Çiğdem DEMİR ÇELEBİ

Çiğdem Demir-Çelebi, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden 2009 yılında mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde başlayan akademik hayatı Marmara Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2012 yılında yaşlılık psikolojik danışmanlığına yönelik çalışmalara başlamıştır. Bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar Ulusal Yaşlılık Konseyi tarafından fark edilmiş, 2018 yılında Ulusal Gerontoloji Ödülleri Kapsamı’nda GeroFuture ödülüne lâyık görülmüştür. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı’ndaki eğitiminin bir kısmını Almanya’da sürdürmüştür. “Başarılı Yaşlanma ve Türkiye için Bir Program Denemesi” başlıklı doktora tezini 2020 yılında tamamlamıştır.  Pozitif psikoterapi, sanat terapisi, nefes terapisi, farkındalık terapisi, psikodrama gibi terapötik eğitimler alan Demir-Çelebi, ulusal ve Almanya, Litvanya, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde gerçekleşen uluslararası projelerde araştırmacı ve uzman olarak yer almıştır. Doğa terapisi başta olmak üzere çeşitli psikolojik danışma uygulamalarında bulunmaya devam eden Demir Çelebi, birçok projede araştırmacı olarak yer almıştır. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere çeşitli psikolojik danışma kuruluşlarında yüzlerce vaka görmüştür. Demir-Çelebi halen yaşlılara gönüllü psikolojik danışma hizmeti vermekte, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Şeyma ARSLAN

2010 yılında Marmara Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı'ndan mezun olan ARSLAN, 2016 yılında aynı üniversitede yüksek lisans programını tamamladı. 2010 yılından itibaren MEB’e bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır. 2014 yılı itibariyle Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde proje yazma, uygulama ve yürütme faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapan ARSLAN, proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yönelik aktif olarak kurs ve seminerler gerçekleştirmektedir. Sertifika / Katılım Belgesi :

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, en geç bir ay içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından sertifika verilir.


Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler :

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön yüz)


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 89 47
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr
 


Notlar :
 • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır. 
 • Bu Eğitim "Senkron Uzaktan Eğitim" yöntemiyle verilmektedir. 
 • Senkron Uzaktan Eğitimlerimiz MICROSOFT TEAMS programı üzerinden yapılmaktadır. 
 • Katılımcılarımızın bu eğitime katılabilmeleri için MICROSOFT (hotmail, outlook vs.) hesapları olmalı ve bilgisayarlarında MICROSOFT TEAMS programı yüklü olmalıdır.
 • Program bilgisayarınızda mevcut değil ise aşağıdaki linkten indirip kurabilirsiniz:
  https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
 • MICROSOFT TEAMS üzerinden İZÜSEM Senkron Uzaktan Eğitimine erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımının ve internet iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KATILIMCI'nın sorumluluğundadır.
 • Web sitemizde bulunan tüm online eğitimler, fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. İZÜSEM  web sayfasında duyurulan ve açılan tüm online eğitimlerin digital kayıt ve derslerde kullanılan materyallerinin tamamı veya bir bölümü İZÜSEM'den izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar ve online eğitim alan tüm katılımcılar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
 • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
 • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız