Arabuluculuk Temel Eğitimi
Kimler Katılabilir

Arabuluculuk eğitimine ilgili yönetmelik gereği (24-2/b) mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.


Eğitim Süresi

84 saat (68 saati teorik ve 16 saati uygulamalı)


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve Saatleri
Eğitim Ücreti

1.900₺


Eğitimin Amacı

Temel Arabuluculuk Eğitimi Modülleri 02 Haziran 2018 Tarihli 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” kapsamında hazırlanmıştır.

Temel Arabuluculuk Eğitimi : Hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade etmektedir.Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :

Modül 1 Çatışma Teorisi

1 Çatışma Nedir?

2 Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı

3 Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar

4 Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?

5 Çatışma Çözme Genel Stratejileri

6 Problem Çözme ve Uzlaşma

7 Çatışma Çözüm Yöntemleri

Modül 2 Arabuluculuk Nedir?

1 Arabuluculuğun Tarihçesi

2 Arabuluculuk Nedir?

3 Arabuluculuğa Elverişli Alanlar

4 Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller

5 Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6 Arabuluculuğun Türleri

7 Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri

8 Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi

Modül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri

1 Gönüllülük

2 Gizlilik

3 Arabulucunun Tarafsızlığı

4 Kontrolün Taraflarda Olması

5 Eşitlik

Modül 4 Arabulucu Kimdir?

1 Arabulucu Kimdir?

2 Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu

3 Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler

4 Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir?

5 Arabulucunun Görev ve İşlevleri

6 Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler

Modül 5 Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi

1 Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış

2 Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçlar (Hazırlık, Başlangıç,

İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonu

3 Arabuluculuk Sürecinin Planlanması

4 Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi

Modül 6 Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması

1 Ön Basamak: Arabuluculuk Süreci

2 Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak

3 İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması

4 Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması

5 Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması

6 Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme

Modül 7 Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması

1 Arabulucunun Taraflarla Buluşması

2 Arabulucunun Açılış Konuşması

3 Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek

4 Soruların Yanıtlanması

5 Sürecin Başladığının Belgelenmesi

6 Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması

7 Tarafların Açılış Konuşması

Modül 8 Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması

1 Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi

2 İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar

Modül 9 Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması

1 Müzakerenin İcrası

2 Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet

3 Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri

(Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)

4 Harvard Müzakere Modeli

5 Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler

6 Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri

ve Arabulucunun Müdahale Yöntemler

7 Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması

Modül 10 Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması

1 Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi

2 Kapanış Konuşması

3 Son Tutanak

4 Anlaşma Belgesi

5 Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi

Modül 11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk

1 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar

2 Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları

3 Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk

Modül 12 Uygulama Eğitimi

1 Uygulama Eğitiminin Planlanması

2 Uygulama Çalışmasının Yapılması

Modül 13 Arabuluculuk Mevzuatı

1 Mevzuata Genel Bakış

2 Kanun’un Amaç ve Kapsamı

3 Arabuluculuk Faaliyeti

4 Arabuluculuk Sicili

5 Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları

6 Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

7 Denetim

8 Kuruluş ve Teşkilat

Modül 14 Arabuluculukta Etik

1 Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı

2 Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı

3 Gizlilik Kuralı

4 Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı

5 Mesleki Yeterlilik Kuralı

6 Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı

7 Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural

8 Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası

ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı

9 Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı

10 Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı

11 Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı

12 Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı

13 Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi KuralıEğitmen :

 


Sertifika / Katılım Belgesi :

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taradından, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair sertifika verilir.Devam Zorunluluğu :

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.


Gerekli Belgeler :

  • T.C. Kimlik Fotokopisi (Ön Yüzü)
  • Diploma Sureti


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
  • İZÜ mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır.

  • Gruplar Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra ÜCRET iadesi mümkün değildir.

  • Yetkili devlet kurumlarınca Covid-19 pandemisi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı vb tedbirlerin ilan edilmesi durumunda duyuruda olan program takvimlerinde değişikliğe gidilebilecektir.
  • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar (program ilgili daire başkanlığınca onaylanmadan) İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.
  • Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız