izulogo

Akreditasyon Süreci Devam Eden Programlar

Fakülte

Bölüm / Program Adı

Akreditasyon Kuruluşu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar-Gıda  
MÜDAK
Gıda Mühendisliği
Mimarlık
MİAK
İşletme ve Yönetim Bilimleri İslam İktisadı ve Finans  


FAA
İktisat
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik

HEPDAK
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler İAA