izulogo

Rektörlük

prof. ahmet cevat acar

1960’da Kastamonu-Taşköprü’de doğan Ahmet Cevat Acar, AÜ İşletme Fakültesi’ni bitirdi (1980). Yüksek lisans eğitimini İÜ İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”, doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent olan Acar, 2007’de profesör oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Örgütsel Davranış alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları yaptı.

Prof. Acar, akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/ başkanlıkları ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliği, İÜ İşletme İktisadı Enstitüsü (İİE) Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, eğitim koordinatörlüğü, İÜ stratejik planlama kurulu üyeliği, kariyer merkezi YK üyeliği, yüksek lisans program başkanlığı, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Strateji Belgesi Danışma Kurulu üyelikleri ile İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2012)  görevlerinde bulundu, Ağustos 2012-Mayıs 2019 tarihleri arasında iki dönem Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) Başkanlığı’nı yürüttü. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Kurulu üyeliği görevini üstlenen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu ve TÜBA Akademi Konseyi üyesidir.

Prof. Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.

ikucuk1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümünü dereceyle bitirdikten sonra 1996 yılında Ohio Devlet Üniversitesi’nde (Columbus, OH) yüksek lisansını ve 2001 yılında Utah Üniversitesi’nde (SLC, UT) doktora derecesini tamamladı. 2001-2002 Akademik yılında Utah Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarının ardından Eylül 2002’den itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Amerikan Üniversitesi (SAÜ) akademik kadrosuna atandı. Aktif olarak çalıştığı aynı üniversitede 2002-2008 yıllarında yardımcı doçent, 2008-2014 yıllarında doçent olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında profesör kadrosuna atandı.  Eylül 2014 – Eylül 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2016-2019 yılları arasında Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini ifa etti. Mayıs 2016 itibariyle SAÜ’deki kadrosundan ayrılarak Eylül 2017’ye kadar YTÜ’de görevine devam etti.

Eylül 2017’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrosuna katıldı ve akabinde Fakülte Dekanlığına atandı. 2018 Yılında ZAİM Teknopark Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ZAİM Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dekanlık görevlerini halen yürütmekte olup,  Mayıs 2022 itibariyle de Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

Uygulamalı matematik alanında çok sayıda uluslararası çalışmaları bulunmaktadır. 2015-2018 yıllarında Güney Afrika’da KwaZulu-Natal Üniversitesi Mühendislik Okulu’nda “Fahri Araştırmacı” olarak çalışmaya uygun görüldü. Birçok uluslararası kongreye katılmanın yanında organizasyonlarında da aktif rol aldı.

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK evli ve üç çocuk babasıdır.

ibrahim güney

1957 yılında Bursa’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında yüksek lisansını, 1991 yılında doktora derecesini tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde doçent oldu. 2008 yılında profesör kadrosuna atandı. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu. 2015-2017 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. 2017 yılında Eğitim Fakültesi dekan vekili görevine atandı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Uygulamalı istatistik, istatistiksel analiz, çok değişkenli istatistik ve teorik istatistik ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY evli ve üç çocuk babasıdır.

Vahit ŞEKERCİ, Özel Kalem Müdürü

Telefon: 0212 692 96 06
Faks: 0212 693 82 29
e-posta: vahit.sekerci@izu.edu.tr

Burak Bilal ERÇİN
, Uzman

Telefon: 0212 692 96 06
Faks: 0212 693 82 29
e-posta: bilal.ercin@izu.edu.tr