izulogo

Rektörlük

M.Bulut1970 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Çanakkale’de, yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da iki farklı üniversitede ayrı ayrı doktora derslerini bitirip “yeterlilik” sınavlarını da başarıyla tamamladıktan sonra “iktisat ve tarih” alanında çalışmayı planladığı konudan dolayı Hollanda’da doktora yapmaya karar verdi. İktisat tarihi alanında 1998 yılında Posthumus Enstitüsü’nden ikinci yüksek lisans ve 2000 yılında da Utrecht Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2003’te Doçent ve 2008 yılında profesör oldu.

Araştırma Görevlisi olarak 1993 yılında başladığı akademik çalışma hayatına Başkent Üniversitesi’nde devam etti. İlgili üniversitede, öğretim üyeliği, iktisat bölüm başkanlığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı oldu, 2012 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne atandı. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyeliği'ne seçildi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR), İskenderun Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (İSDEMİR), Sollac Ambalaj A.Ş., ERDEMİR Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (ERENCO), Erdemir Romanya A.Ş., Yarımca Porselen A.Ş. gibi kamu ve özel kurumlarda yönetim kurulu üyeliği; TTNET A.Ş. ve AVEA A.Ş. gibi şirketlerdeki denetim kurulu görevlerinde bulundu.

Uzun dönem (long term-longue durée) ekonomik kalkınma ve gelişme, ülkeler arası ekonomik farklılıkların nedenleri, performans karşılaştırmaları, uluslararası ekonomi politik, Osmanlı iktisat ve medeniyeti, Osmanlı-Avrupa-Atlantik ekonomik ilişkileri, iktisat tarihi, iktisadi düşünce, finans tarihi, kurumlar, islam ekonomisi ve finansı ile ilgili alanlarda çalışmaktadır.

İsveç/Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Devletleri/Harvard ve Princeton/IAS Üniversiteleri'nde araştırmalar ve akademik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinde İngilizce ve Türkçe kitapları yayınlandı. American Journal of Economics and Sociology (AJES-New York), Journal of Economic and Social History of Orient (JESHO-Leiden), Journal of European Economic History (JEEH-Roma), Middle Eastern Studies (MES-Londra) ve Journal for the Study of Religion and Ideologies gibi akademik dergilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yayın organında makaleleri yayınlandı. Akademik çalışmalarıyla ilgili uluslaraarası alanda ödüller kazandı. 2016 yılında Cambridge Analytica IF tarafından verilen Yüksek Öğretime Hizmet ödülüne layık görüldü. Yine aynı yıl Oxford Worldwide Press tarafından yayınlanan “Successful People in Turkey” alı eserde Türkiye’nin en başarılı insanları arasında yer aldı.

Bulgarca, Arapça, Felemenkçe ve İngilizce bilen, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin editörü, evli ve üç çocuk babası olan Dr. Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir.

Prof. Dr. Mehmet BULUT - CV

ibrahim güney

1957 yılında Bursa’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında yüksek lisansını, 1991 yılında doktora derecesini tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde doçent oldu. 2008 yılında profesör kadrosuna atandı. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu. 2015-2017 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. 2017 yılında Eğitim Fakültesi dekan vekili görevine atandı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Uygulamalı istatistik, istatistiksel analiz, çok değişkenli istatistik ve teorik istatistik ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Nasuh USLU1966 yılında İzmir'de doğdu.  İlk öğretimini İzmir’de, orta öğretimini Manisa’da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı öğrenim burslusu olarak gittiği İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisansını (1990), Durham Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezinde doktorasını (1994) tamamladı. 1995 yılında yardımcı doçent olarak Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde göreve başladı. Mart 2005’te doçentlik, Mayıs 2010’da profesörlük unvanlarını aldı. Kırıkkale Üniversitesi’nde 2009-2010 arasında dekan yardımcılığı, 2010-2011 arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve 2011-2014 arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Ocak 2015-Ağustos 2015 tarihleri arasında Polis Akademisi’nde çalıştıktan sonra Ağustos 2015’te geçtiği Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Ekim 2016’dan Ocak 2018’e kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Dekanlığını yaptı. Temel çalışma alanları Türk-Amerikan ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Türk dış politikası, ABD dış politikası ve Orta Doğu çalışmalarıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış 3 kitabı ve Türkiye’de yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. İngilizceden Türkçeye yaptığı çok sayıda makale çevirisi dışında Uluslararası İlişkiler alanında 6 temel kitabı Türkçeye kazandırmıştır.

 

Nevşehir-Hacıbektaş doğumlu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra yurtdışına çıktı. Rotterdam Sosyal Akademisi’nde Sosyal Hizmetler, Erasmus Üniversitesi’nde Sosyoloji, Amsterdam Özgür Üniversite’de ise Batılı Olmayan Toplumların Sosyolojisi ve Kültürel Antropolojisi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi yaptı. Eğitim sürecinden sonra bir süre akademik çalışmalara ara veren Canatan çeşitli araştırma kurumlarında araştırmacı ve danışman olarak çalıştı.

1996 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktoraya başladı ve 2001 yılında “Hollanda’da Türkiye Kökenli Sivil Toplum Örgütlerinin Gelişimi ve Liderlik” adlı tezini savunarak dr. unvanını aldı. Doktoraya paralel olarak ve doktora sonrasında Utrecht Devlet Üniversitesi ve bazı araştırma kurumlarında görev aldı. 2005 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Şu an İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Canatan, ayrıca Rektör Danışmanı görevini yürütmektedir.

Yayınlanmış çeşitli telif eserleri, tercüme kitapları ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Kadir Canatan azınlıklar, çokkültürlülük, entegrasyon, göç gibi konular başta olmak üzere sosyoloji alanında pek çok çalışması bulunmaktadır. Son yıllarda yaptığı çalışmalarından bazı örnekler şunlardır: “Aile Sosyolojisi” (ed.), “Beden Sosyolojisi” (ed.), “Mukaddime: Klasik Sosyal Bilimler Sözlüğü”, “Avrupa’da Çokkültürlülük, Entegrasyon ve İslam”, “İbn Haldun Perspektifinden Bilgi Sosyolojisi”, “Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: Hollanda-Friesland Örneği”, “İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği”, “Beyan Sosyolojisi”, “İnsan Fenomeni” ve “Sosyolojide Yasa Fikri”.

Dr. Benaouda Bensaid earned his Ph.D. from McGill University, Montreal, Canada, and holds over 25 years of experience in teaching and management in Canada and abroad. Dr. Bensaid specializes in various subjects of Islamic development and sustainability, spirituality, law and ethics.  Dr. Bensaid was formerly attached to the President’s Office of Effat University, Saudi Arabia, where he advised on a number of portfolios including strategic planning and management, accreditation, quality assurance and standards, research rankings, as well as postgraduate development. Prior to that, he served at length in the International Islamic University of Malaysia both in the Rector’s Office, management division and later as head of the Department of Leadership Skills at the Centre of Leadership and Soft Skills. He furthermore served as the Executive Director of the Canadian Islamic Center, and Director of several academies in Canada. 

Bensaid has served extensively as an editorial member and reviewer for several academic journals, while working at-length in training researchers to publish in reputable and high impact journals. He has published prolifically on a variety of issues. He is furthermore passionate about supporting holistic growth among students, to see them become effective intellectuals, scholars, and dedicated professionals to their countries and the world. Dr. Bensaid is furthermore a member in several organizations, and served as the Vice-President of the Islamic Family Social Services Association, as well as a Board Member of the Alberta Muslim Council, Alberta, Canada. He was instrumental to the founding of a number of projects and institutions in Canada, and has delivered numerous workshops and lectures on a broad range of interdisciplinary topics.

Vahit ŞEKERCİ, Özel Kalem Müdürü

Telefon: 0212 692 96 06
Faks: 0212 693 82 29
e-posta: vahit.sekerci@izu.edu.tr

Furkan MEHMED, Özel Kalem Müdür Yrd.

Telefon: 0212 692 96 06
Faks: 0212 693 82 29
e-Posta: furkan.mehmed@izu.edu.tr

Zeyneb Funda TEZ, Yönetici Asistanı

Telefon: 0212 692 96 06 
Faks: 0212 693 82 29
e-posta: funda.tez@izu.edu.tr