izulogo

Rektörlük

Prof. Dr. Mehmet Bulut

1970 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Çanakkale’de, yüksek öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da iki farklı üniversitede ayrı ayrı doktora derslerini bitirip “yeterlilik” sınavlarını da başarıyla tamamladıktan sonra “iktisat ve tarih” alanında çalışmayı planladığı konudan dolayı Hollanda’da doktora yapmaya karar verdi. İktisat tarihi alanında 1998 yılında Posthumus Enstitüsü’nden ikinci yüksek lisans ve 2000 yılında da Utrecht Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2003’te Doçent ve 2008 yılında profesör oldu.

Araştırma Görevlisi olarak 1993 yılında başladığı akademik çalışma hayatına Başkent Üniversitesi’nde devam etti. İlgili üniversitede, öğretim üyeliği, iktisat bölüm başkanlığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı oldu, 2012 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne atandı. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyeliği'ne seçildi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR), İskenderun Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (İSDEMİR), Sollac Ambalaj A.Ş., Erenko Mühendislik A.Ş. Erdemir Romanya A.Ş., Yarımca Porselen A.Ş. gibi kamu ve özel kurumlarda yönetim kurulu üyeliği; TTNET A.Ş. ve AVEA A.Ş. gibi şirketlerdeki denetim kurulu görevlerinde bulundu.

Uzun dönem (long term-longue durée) ekonomik kalkınma ve gelişme, ülkeler arası ekonomik farklılıkların nedenleri, performans karşılaştırmaları, uluslararası ekonomi politik, Osmanlı iktisat ve medeniyeti, Osmanlı-Avrupa-Atlantik ekonomik ilişkileri, iktisat tarihi, iktisadi düşünce, finans tarihi, kurumlar, islam ekonomisi ve finansı ile ilgili alanlarda çalışmaktadır.

İsveç/Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Devletleri/Harvard ve Princeton/IAS Üniversiteleri'nde araştırmalar ve akademik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinde İngilizce ve Türkçe kitapları yayınlandı. American Journal of Economics and Sociology (AJES-New York), Journal of Economic and Social History of Orient (JESHO-Leiden), Journal of European Economic History (JEEH-Roma), Middle Eastern Studies (MES-Londra) ve Journal for the Study of Religion and Ideologies gibi akademik dergilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yayın organında makaleleri yayınlandı. Akademik çalışmalarıyla ilgili uluslaraarası alanda ödüller kazandı. 2016 yılında Cambridge Analytica IF tarafından verilen Yüksek Öğretime Hizmet ödülüne layık görüldü. Yine aynı yıl Oxford Worldwide Press tarafından yayınlanan “Successful People in Turkey” alı eserde Türkiye’nin en başarılı insanları arasında yer aldı.

Bulgarca, Arapça, Felemenkçe ve İngilizce bilen, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin editörü, evli ve üç çocuk babası olan Dr. Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir.

ibrahim güney

1957 yılında Bursa’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında yüksek lisansını, 1991 yılında doktora derecesini tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde doçent oldu. 2008 yılında profesör kadrosuna atandı. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu. 2015-2017 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. 2017 yılında Eğitim Fakültesi dekan vekili görevine atandı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Uygulamalı istatistik, istatistiksel analiz, çok değişkenli istatistik ve teorik istatistik ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Nasuh USLU1966 yılında İzmir'de doğdu.  İlk öğretimini İzmir’de, orta öğretimini Manisa’da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı öğrenim burslusu olarak gittiği İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisansını (1990), Durham Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezinde doktorasını (1994) tamamladı. 1995 yılında yardımcı doçent olarak Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde göreve başladı. Mart 2005’te doçentlik, Mayıs 2010’da profesörlük unvanlarını aldı. Kırıkkale Üniversitesi’nde 2009-2010 arasında dekan yardımcılığı, 2010-2011 arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve 2011-2014 arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Ocak 2015-Ağustos 2015 tarihleri arasında Polis Akademisi’nde çalıştıktan sonra Ağustos 2015’te geçtiği Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Ekim 2016’dan Ocak 2018’e kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Dekanlığını yaptı. Temel çalışma alanları Türk-Amerikan ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Türk dış politikası, ABD dış politikası ve Orta Doğu çalışmalarıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış 3 kitabı ve Türkiye’de yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. İngilizceden Türkçeye yaptığı çok sayıda makale çevirisi dışında Uluslararası İlişkiler alanında 6 temel kitabı Türkçeye kazandırmıştır.

 

Prof. Dr. Arif ERSOY, 1948 yılında Çorum’da doğdu. Orta Öğrenimi Çorum’da tamamladı. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgile Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde mastır derecesini aldı.   1977- 1994 yılları arasında Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Çalışmaları daha çok “İktisadi Düşünceler”, “Yeniden Yapılanma” ve “İktisadi Sistemler” alanlarına yöneliktir. Çalışmalarının bir kısmı başta İngilizce olmak üzere, Almanca, Rusça, Çince ve Arapça’ ya çevrilmiştir. Batı ve İslam Ülkelerinde düzenlenen çeşitli toplantılara katıldığı gibi 1990’lı yıllarda Rusya ve Orta Asya Ülkelerinde bilimsel ve istişarî toplantılara katılmıştır. Çin’in Başkenti Pekin’de Çin Halk Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bir süre bulunmuştur.

27 Mart 1994 Mahalli Seçimlerde belediye başkanlığına Çorum’da aday olan Ersoy seçimi kazandı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçiminde ikinci kez aday oldu ve seçildi. Bu görevi 27 Mart 1994- 8 Ağustos 2002 tarihleri arasında yerine getirmiştir. Bir süre Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Kongresi üyeliğini yaptı. 1 Ocak 2015 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanlığı görevinden emekli oldu.

Prof. Dr. Arif Ersoy, Eylül 2015’ten beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim üyeliği görevi yanında İslam Ekonomisi ve Finans Bölüm Başkanlığı ve Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini deruhte etmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Ersoy, iki çocuk babası ve beş torun dedesidir.

Nevşehir-Hacıbektaş doğumlu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra yurtdışına çıktı. Rotterdam Sosyal Akademisi’nde Sosyal Hizmetler, Erasmus Üniversitesi’nde Sosyoloji, Amsterdam Özgür Üniversite’de ise Batılı Olmayan Toplumların Sosyolojisi ve Kültürel Antropolojisi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi yaptı. Eğitim sürecinden sonra bir süre akademik çalışmalara ara veren Canatan çeşitli araştırma kurumlarında araştırmacı ve danışman olarak çalıştı.

1996 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktoraya başladı ve 2001 yılında “Hollanda’da Türkiye Kökenli Sivil Toplum Örgütlerinin Gelişimi ve Liderlik” adlı tezini savunarak dr. unvanını aldı. Doktoraya paralel olarak ve doktora sonrasında Utrecht Devlet Üniversitesi ve bazı araştırma kurumlarında görev aldı. 2005 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Şu an İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Canatan, ayrıca Rektör Danışmanı görevini yürütmektedir.

Yayınlanmış çeşitli telif eserleri, tercüme kitapları ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Kadir Canatan azınlıklar, çokkültürlülük, entegrasyon, göç gibi konular başta olmak üzere sosyoloji alanında pek çok çalışması bulunmaktadır. Son yıllarda yaptığı çalışmalarından bazı örnekler şunlardır: “Aile Sosyolojisi” (ed.), “Beden Sosyolojisi” (ed.), “Mukaddime: Klasik Sosyal Bilimler Sözlüğü”, “Avrupa’da Çokkültürlülük, Entegrasyon ve İslam”, “İbn Haldun Perspektifinden Bilgi Sosyolojisi”, “Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: Hollanda-Friesland Örneği”, “İslam Siyaset Düşüncesi ve Siyasetname Geleneği”, “Beyan Sosyolojisi”, “İnsan Fenomeni” ve “Sosyolojide Yasa Fikri”.

Burdur, Ağlasun`lu olan Yasin UĞRAŞ, Antalya Serik`te doğdu. İlk, orta ve liseyi Antalya`da tamamladı. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyan Uğraş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği bölümünde ve Ankara Üniversitesi Tasavvuf bölümünde Yüksek Lisans derslerini tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Bilişim Sektöründe başladıktan sonra, Lojistik sektörüne geçerek Bilgi İşlem Müdürlüğü yaptı. Ardından Uluslararası bir Lojistik şirketinde on sene Bilgi İşlem ve Genel Satınalma Müdürlüğü yaptı ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Fransa ve Avusturya`da Türkiye`yi temsilen birçok toplantı, seminer ve görüşmelere katıldı. Şirketin Türkiye, İran ve Irak Bilgi İşlem ve Satınalma Müdürü olarak çalıştı.

İzmit`te 140 bin m2`lik Türkiye`nin en büyük araç lojistik merkezinin kuruluşunda bulundu. Çeşitli otomotiv markalarına fabrikadan bayiye taşımacılık, depolama, araç hazırlama, modifikasyon ve aksesuar montajı hizmetlerinin verilmesini sağlayacak bilişim altyapısını kurdu. Aynı zamanda Bursa’daki otomobil fabrikalarında da üretim zincirinin son halkası olarak, aracı ana firma adına fabrikadan teslim alma ve nihai varış ülkesine kadar tüm nakliye organizasyonunu gerçekleştirme konusunda tam entegre lojistik hizmeti sağlanması için gerekli fiber optik altyapı ve bilgi sistemlerini kurdu.

2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na geçerek 2018 yılına kadar Genel Müdür Yardımcılığı, 2019’a kadar Yayın Matbaa İşletmesi ve Vakıf Fuarcılık Genel Müdürlüğü yaptı. Mali, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kırım, Moskova, Belarus, Gazze, Filipinler, Haiti, İngiltere Cambridge Camii projelerinden sorumlu olarak tamamlanmaları için çalıştı, bazılarının sıfırdan başlatılarak bitirilmesini sağladı. Arnavutluk ve Cibuti gibi uzun süre başlatılamayan projelerin temelleri atılarak, imalatlarına, Kosova, Lübnan, Karaçay Çerkesya gibi mimari projelerin tamamlanmasına katkı sağladı. Stratejik Planlama, Bütçe, yeniden yapılanma gibi yönetim alanlarında, Kurumsal Kaynak Planlama, Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, İş Zekası ve anlık raporlama, Bulut Teknoloji Sistemlerinin kurulmasında görev yaptı. Emlak ve Gayrimenkul değerlendirmelerini sağladı. Matbaa alanında otomatik Harman Robotu ve Kapak takma sistemleri kurdu, Yayıncılık alanında yeni eserlerin Vakıf yayınlarından neşrini sağladı. Fuarcılık alanında Vakfın ilk kez beş farklı noktada Kitap Fuarı düzenlenmesinde görev yaptı.

Evli ve dört çocuk babası olan Uğraş, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli yönetim kademelerinde çalışarak 2006 yılında Kongo`da, 2011 yılında Kırgızistan`da,  2015’te Nijer’de, 2016’da Fildişi Sahilleri ve Gana’da, 2018’de Burkina Faso’da bulundu. İslami ve İktisadi araştırmalarda bulunmak üzere Pakistan, Hindistan ve Suudi Arabistan`a gitti. Yasin Uğraş iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmekte olup, Arapça nosyonlara sahiptir.