izulogo

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

  1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY Birim Koordinatörü/Rektör Yardımcısı
  2. Dr. Öğr. Üyesi Nüket AFAT Üye/Öğretim Üyesi
  3. Hüseyin KORAŞ Üye/Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
  4. Hayri SARI Üye/Konukevleri Müdür Vekili
  5. Burhan TÜRKYILMAZ Üye/Elektrik Mühendisi
  6. Mustafa Halim GÜL Üye/Destek Hizmetleri Müdürü
  7.  -  Engelli Öğrenci Temsilcisi/Öğrenci Konseyi Başkanı