izulogo

Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, tesis ederek kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

EKİBİMİZ

Abdullah AKIN, Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı

Telefon: 0 (212) 692 9685
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: abdullah.akin@izu.edu.tr

Mücahit Tuğla, Yapı İşleri ve Teknik İşler Şefi


Telefon: 0 (212) 692 9880
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mucahit.tugla@izu.edu.tr


Abdullah Öztürk
, Makine Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 9758 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: abdullah.ozturk@izu.edu.tr


Ekmel Karaköse
, İnşaat Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 9895
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ekmel.karakose@izu.edu.tr


Mehmet POLAT
, İnşaat Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 96 79
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mehmet.polat@izu.edu.tr 


Burhan TÜRKYILMAZ, Elektrik Mühendisi

Telefon: 0 (212) 692 97 35
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: burhan.turkyilmaz@izu.edu.tr
 

Esma AYAZ, Mimar
 
Telefon: 0 (212) 692 98 97
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: esma.ayaz@izu.edu.tr


Mehmet Vakıf BOZKAYA, Mimar

Telefon: 0 (212) 692 98 90
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mehmet.bozkaya@izu.edu.tr

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:

 • Kampüs proje çalışmaları,
 • Üniversitemizin tarihi bir yapıya sahip olması dolayısıyla Restorasyon Proje çalışmaları,
 • Eğitimin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yapılması için bakım ve iyileştirme çalışmaları,
 • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
 • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
 • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
 • Kampüsün su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
 • Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.
 • Birimle ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak üst yönetime sunmak,
 • Birim içinde etkin bir kayıt, dosya ve arşiv sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.