izulogo

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Üniversitemizin Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek,  Stratejik Plan uygulama sürecini ilgili tüm çalışma grupları ile koordineli ve etkin olarak gerçekleştirmek, belirlenen hedeflere ulaşmak için hazırlanan tüm projelerin uygulama, takip, raporlama ve revize süreçlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktan sorumludur.

EKİBİMİZ

Şerafettin BAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 97 58
E-posta: serafettin.bas@izu.edu.tr


Selda Şenol
, Strateji Geliştirme Uzmanı
Telefon: 0 212 692 96 17
E-posta: selda.senol@izu.edu.tr


İlknur PAKSOY, Strateji Geliştirme Uzmanı
Telefon: 0 212 692 97 98
E-posta: ilknur.paksoy@izu.edu.tr


GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 

 • 2017-2021 yıllarını kapsayacak İZÜ Stratejik Plan çalışmaları sürdürülmektedir.
 • Stratejik Yönetim çerçevesinde İstişare Toplantıları ve Beyin Fırtınası Programları organize edilmektedir.
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile ortak stratejik çalışmaların alt yapısını oluşturmak için program ve projeler geliştirilmektedir.
 • Stratejik ve öncelik arz eden konular hakkında Üniversite yönetimine rapor ve sunumlar hazırlanmaktadır.
 • 5 yıllık periyodlar halinde Üniversitemizin Stratejik Planını oluşturmak, gerekli olan dönemsel ve yıllık kontrolleri yapmak, performans göstergelerini takip etmek ve Stratejik Planda gerekli revizeleri yapmak.
 • Üniversitemizdeki Stratejik Plan süreçlerini geniş ve etkin katılım ile gerçekleştirmek, Stratejik Plan çalışmalarının kurumsallaşmasını sağlamak.
 • Hazırlanan Stratejik Planların uygulanabilir olmasını ve desteklenmesini sağlamak üzere ilgili idari ve akademik birim çalışanlarının yanında tüm paydaşların etkin şekilde sürece katılmasını sağlamak.
 • Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için hazırlanan ilgili tüm projelerin takibini, güncellenmesini, uygulanmasını ve raporlanmasını sağlamak.
 • Üniversitemizin Stratejik Plan çalışmalarının hedeflenen kalite ve başarıda olmasını sağlayacak şekilde, dış ve iç faktörleri incelemek, kurum içi  kapasite araştırması yapmak, projelerin etkililiğini ve performanslarını değerlendirmek.
 • Projelerin etkin olarak uygulanmasını ve işlevselliğini sağlamak için tüm ilgili akademik/idari birimler ve proje ekipleri arasındaki gerekli koordinasyonu sağlamak ve takım ruhunu diri tutmak.
 • Ana projelerimiz ile bağlantılı tüm alt projelerin gerektiğinde analiz edilmesi, sorgulanması ve konsolide edilmesi süreçlerini yönetmek.
 • Daha etkili Stratejik Yönetim için performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak.
 • Üniversitemizin Stratejik Plan çalışmalarını geliştirecek şekilde ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar ile iletişime geçip, istişarelerde bulunmak; ortak çalışmaların yolunu açmak için programlar geliştirmek ve Üniversite yönetimine raporlamak.
 • Yönetim Bilgi Sistemleri hakkında çalışma yapan birimler ile etkileşimli olarak ortak projeler geliştirmek ve daha kaliteli sistemsel yapılanmaya gitmek için gerekli desteği vermek.
 • Üniversite yönetimi tarafından verilen ilgili diğer benzer görevleri yerine getirmek.