izulogo

Fakülte Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu dekanlığa bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

FAKÜLTE ve BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

FAKÜLTE

ADI SOYADI / GÖREVİ

E-POSTA ADRESİ

TELEFON NO

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tolga MAR
Fakülte Sekreteri

egitim@izu.edu.tr

0 212 692 96 29

İdris SOYLU
Bölüm Sekreteri

idris.soylu@izu.edu.tr

0 212 692 98 42

Ömer KÖSE
Bölüm Sekreteri

omer.kose@izu.edu.tr

0 212 692 97 61

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kübra ANAŞ
Fakülte Sekreteri

dekanlik.mdbf@izu.edu.tr

0 212 692 97 13

Yasin ŞAHİN
Bölüm Sekreteri
- Mimarlık,
- İç Mimarlık,
- Bilgisayar Mühendisliği,
- Yazılım Mühendisliği.

y.sahin@izu.edu.tr

0 212 692 87 68

Kasım SARAY
Bölüm Sekreteri
- Gıda Mühendisliği,
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
- Endüstri Mühendisliği,
- Moleküler Biyoloji ve Genetik.

kasim.saray@izu.edu.tr

0 212 692 88 80

HUKUK FAKÜLTESİ

Ali AYTEKİN
Fakülte Sekreteri

hukuk@izu.edu.tr

0 212 692 88 17

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Selim BOZKURT
Fakülte Sekreteri

itbf@izu.edu.tr

0 212 692 95 16

Yasin MASLAK
Bölüm Sekreteri
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
- Sosyoloji,
- Tarih.

yasin.maslak@izu.edu.tr

0 212 692 89 50

Gözde KASAP
Bölüm Sekreteri
- Psikoloji,
- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Görsel İletişim Tasarımı.

gozde.sen@izu.edu.tr

0 212 692 97 86

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ferhan ÇETİN
Fakülte Sekreteri

iybf@izu.edu.tr

0 212 692 98 63

Gülseren KAPICIOĞLU
Bölüm Sekreteri
- İktisat,
- İslam İktisadı ve Finans,
- İşletme,
- Uluslararası Ticaret ve Finansman.

iybf@izu.edu.tr

0 212 692 89 46

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Büşra MARANGOZ
Fakülte Sekreteri

saglik@izu.edu.tr

0 212 692 88 39

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Latif ÇAKMAK
Fakülte Sekreteri

Durmuş Ali AKKAŞ
Bölüm Sekreteri

islami@izu.edu.tr

0 212 692 96 24

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sadık DÖKLÜ
Fakülte Sekreteri

sporbilimleri@izu.edu.tr

0 212 692 87 18

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 • Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,
 • Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,
 • İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,
 • Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Birin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,
 • İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,
 • Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,
 • Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.