izulogo

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, üniversitemizdeki öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan ve Rektörlüğe bağlı resmi bir birim.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde seçimle belirlenen öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve İZÜ Öğrenci Konseyi'ni oluşturuyorlar. Üniversitemiz şartlarını daha da geliştirmek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmak bu kurulların amaçlarından yalnızca birkaçı.

Öğrenci Konseyi