izulogo

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Öğrencilerle ilgili tüm işlemlerin yasa, yönetmelik ve genel mevzuat çerçevesinde yapılmasından, öğrencilerin dosyalarının tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumlu birimdir. Öğrenci İşleri; Eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesi, öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru birimlere yönlendirilmesini takip eder. Öğrencilere doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ

Adı Soyadı

Unvan / Görev ve Sorumlulukları

E Posta Adresi

Telefon Numarası

Fatih ŞİŞMAN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

ogrenci_isleri@izu.edu.tr

444 97 98

Ayşegül ZAFER DURUKAN

Öğrenci İşleri Şefi

aysegul.zafer@izu.edu.tr

0 (212) 692 98 51

Ferhat YALÇIN

Öğrenci İşleri Uzmanı
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- Uluslararası Öğrenciler ve Değişim Programları Sorumlusu

ferhat.yalcin@izu.edu.tr

0 (212) 692 89 02

Huzeyfe BÜYÜKKAL

Öğrenci İşleri Uzmanı
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- Yatay Geçiş Sorumlusu

huzeyfe.buyukkal@izu.edu.tr

0 (212) 692 87 86

Burcu ÇERİ

Öğrenci İşleri Uzmanı
- Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- İZÜ Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

burcu.ceri@izu.edu.tr

0 (212) 692 96 21

Gülşen Büşra SARRAFOĞLU

Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı
- Hukuk Fakültesi Sorumlusu
- Spor Bilimleri Fakültesi Sorumlusu

gulsen.sarrafoglu@izu.edu.tr

0 (212) 692 89 35

Sevde ALKO

Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı
- İslami İlimler Fakültesi Sorumlusu
- Diller Okulu Sorumlusu

sevde.alko@izu.edu.tr

0 (212) 692 98 59

Murat Talha YAYLALI

Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sorumlusu

murat.yaylali@izu.edu.tr

0 (212) 692 88 58

Selda KÜÇÜK Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı
-  Eğitim Fakültesi Sorumlusu

selda.kucuk@izu.edu.tr

0 (212) 692 98 05

MİSYONUMUZ 

Üniversitemizin öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, öğrencilikle ilgili işlemleri eksiksiz ve en kısa sürede yapmak, bu işleri yaparken Üniversitemizin diğer birimleri ile birlikte uyum içerisinde çalışmak.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası standartlarda, öğrencilerimize üstün kalitede hizmet vererek öğrencilerimiz tarafından beğenilen birimler arasında ilk sırada olmak.

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 • ÖSYM tarafından Üniversitemiz lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtların yapılması,
 • Yatay Geçiş yolu ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
 • Yatay geçişle yolu ile gelen ve giden öğrencilerin ilgili Yükseköğretim Kurumlarından belgelerinin istenmesi ve gönderilmesi, 

 • Uluslararası öğrencilerin Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlarının yapılması,

 • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,

 • Mezuniyet transkriptlerinin hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi,

 • Geçici mezuniyet belgeleri, diploma ve diploma eki belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması,

 • Transkript ,öğrenci belgesi, öğrencilerin ilişik kesme ve çıkış işlemlerinin yapılması,

 • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,

 • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları , kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,

 • Üniversite içindeki birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,

 • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim çalışanlarının; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.