izulogo

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Öğrencilerle ilgili tüm işlemlerin yasa, yönetmelik ve genel mevzuat çerçevesinde yapılmasından, öğrencilerin dosyalarının tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumlu birimdir. Öğrenci İşleri; Eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesi, öğrenci ve personelin bilgilendirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru birimlere yönlendirilmesini takip eder. Öğrencilere doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

E-posta: ogrenci_isleri@izu.edu.tr
Telefon: 444 97 98

Öğrenci İşleri Müdürü

E-posta: 
ogrenci_isleri@izu.edu.tr
Telefon: 
444 97 98
Öğrenci İşleri Uzmanı

- Eğitim Fakültesi Sorumlusu
- Spor Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- Diller Okulu


E-posta:
ebubekir.cetin@izu.edu.tr
Telefon:
0 212 692 98 68 
Öğrenci İşleri Uzmanı

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- İslami İlimler Fakültesi Sorumlusu
- Yatay Geçiş İşlemleri Sorumlusu

E-posta:
naime.dogan@izu.edu.tr
Telefon:
0 212 692 95 92 
Öğrenci İşleri Uzmanı

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- Uluslararası Öğrenciler Sorumlusu
- Değişim Programları Sorumlusu


E-posta: ersel.karatas@izu.edu.tr
Telefon: 
0 212 692 88 62
Öğrenci İşleri Uzmanı

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sorumlusu
- Hukuk Fakültesi Sorumlusu

- İZÜ Ortak Seçmeli Dersler Sorumlusu

E-posta: burcu.ceri@izu.edu.tr
Telefon: 
0 212 692 96 21
Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlusu

E-posta: selda.kucuk@izu.edu.tr
Telefon: 
0 212 692 98 05

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 • Akademik Takvim taslağının hazırlanması ve Senato tarafından onaylanan Akademik Takvim süreçlerinin uygulanması,
 • Öğrenci kontenjan önerileri ile ilgili çalışmaların yapılması, 
 • ÖSYM tarafından lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtların yapılması,
 • Yatay geçiş yolu ile lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
 • Yatay geçişle yolu ile gelen ve giden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarından belgelerinin istenmesi ve gönderilmesi, 
 • Uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kayıtlarının yapılması ve yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili diğer iş ve işlemlerin takibinin yapılması,
 • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,

 • Öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemlerinin yapılması,

 • Öğrencilerin akademik başarı durumlarının, yüzdelik başarı dilimlerinin belirlenmesi,

 • Öğrencilerin burs/indirim tanımlama işlemlerinin ve takiplerinin yapılması,

 • Öğrenci belgelerinin (Transkript ,öğrenci belgesi, disiplin durum belgesi, vb. belgelerinin) hazırlanması ve dağıtılması,

 • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyet transkriptlerinin hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi,

 • Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması,

 • Mezunlara Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eki vb. belgelerinin hazırlanması ve dağıtılması, 

 • Onur, Yüksek Onur, Yandal ve Yabancı Dil vb. başarı sertifikaların hazırlanması ve dağıtılması,

 • Öğrencilerin kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma vb. işlemlerinin yapılması,

 • Kampüs Bilgi Sisteminin iyileştirilmesine yönelik iş ve işlemlerin yapılması,

 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması

 • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
 • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları , kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,

 • Üniversite içi-dışı gerekli resmi yazışmaların yapılması,

 • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim çalışanlarının; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.