izulogo

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

VİZYON 

Gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, yurt içinde ve uluslararasında itibar sahibi bir araştırma kütüphanesi oluşturmayı hedefliyoruz. Başta üniversitemizin eğitim verdiği bilim dalları olmak üzere her konuda iyi bir koleksiyona, deneyimli ve yeterli sayıda personele sahip olarak kısa bir süre içinde saygın, güçlü ve örnek gösterilebilecek nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturmak. 

MİSYON

Üniversitemizdeki eğitim ve öğretime destek olmak. Bu görevin yerine getirilmesi için gerekli olan basılı ve elektronik kitap, dergi, CD vs. tüm materyalleri tespit etmek, sağlamak üniversite mensuplarımız başta olmak üzere tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

EKİBİMİZ

Kasım ÇELİK, Daire Başkanı

Telefon: 0 (212) 692 96 25 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
e-posta: kasim.celik@izu.edu.tr 


Arif DEMİRER
, Müdür

Telefon: 0 (212) 692 89 43 
Faks    : 0 (212) 693 82 29 
e-posta: arif.demirer@izu.edu.tr


Metin ŞAHİN
, Uzman

Telefon: 0 (212) 692 87 21 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
e-posta: metin.sahin@izu.edu.tr
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8722-5530
ResearcherID: B-2542-2019 


Kadir KESGİN,
Uzman
Telefon: 0 (212) 692 97 42
Faks:     0 (212) 693 82 29 
E-postakadir.kesgin@izu.edu.tr


Ayşe Beyza YILDIZ,
 
Uzman

Telefon: 0 (212) 692 97 42
Faks:     0 (212) 693 82 29
e-postabeyza.yildiz@izu.edu.tr


Çiçek DEMİRCİ
Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 9736 (Altunizade Kampüsü)
Faks    : 0 (212) 693 82 29
e-posta: cicek.demirci@izu.edu.tr


Esma DERİN
, Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 98 93
Faks    : 0 (212) 693 82 29
e-posta: esma.derin@izu.edu.tr


Mustafa GENÇ
, Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 9726
Faks    : 0 (212) 693 82 29
e-posta: mustafa.genc@izu.edu.trr

 

KÜTÜPHANE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (212) 692 9742
e-posta: kutuphane@izu.edu.tr

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetler ve geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:

  • Eğitim ve öğretime en iyi şekilde destek vermek,
  • Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek,
  • Hizmetlerimizde gelişen teknolojiyi gerektiği gibi kullanmak,
  • Kullanıcı eğitimi,
  • Sadece kurum mensuplarına değil, herkese hizmet vermek,
  • Elektronik kaynakları zenginleştirmek,
  • Kütüphane WEB sitesinin hazırlanması ve daimi güncellenmesi,
  • Kütüphanenin 24 saat açık olacak seviyeye getirilmesi.

Ödünç Verme: Üniversitemiz öğrenci ve personeli ihtiyaç duyduğu kitap veya süreli yayınları ödünç alabilmektedir. Hizmetin verilmesinde "Kütüphane Yönergesi" ile belirtilen kurallar dikkate alınmaktadır.

Kütüphane WEB Sayfası: Üniversite Web sitesinde kütüphane için de bir bölüm bulunmaktadır. Araştırmacılar kütüphane hakkında gerekli bilgiye ulaşıp, katalog taraması yapabilmektedir. Kütüphane sayfamız devamlı güncellenmektedir. Böylece yeni kaydedilen materyallere ait bilgilere de anında ulaşmak mümkündür.

Grup /Bireysel Çalışma Odaları: Grup çalışma odalarını öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, bireysel çalışma odalarını ise lisansüstü tez öğrencilerimiz ve akademik personelimiz kütüphane personelimizden rezervasyon yaptırarak kullanabilirler.

Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL): Araştırmacıların ihtiyaç duyduğu, başka bir üniversite kütüphanesi koleksiyonunda bulunan kitap, dergi vs. kaynaklar "Kütüphaneler Arası İşbirliği" ile hizmete sunulmaktadır.

Kullanıcı Eğitimi: Verimli bir araştırma yapılması amacıyla öğrenci ve personelimize gerekli bilgiler verilmektedir.

Bilgisayar ve İnternet: Kütüphanelerimizde buluna internet bağlantısına sahip bilgisayarlar araştırmacıların hizmetindedir. Kütüphane kullanıcıları bu bilgisayarlar ile elektronik veri tabanlarından araştırma yapmaktan kişisel e-postalarına bakmaya kadar her türlü işlemlerini yapabilmektedir. Ayrıca kendi bilgisayarları çalışmak isteyenler için de kablosuz internet hizmeti verilmektedir.