izulogo

Yurt Bursu

Madde- 1) Yurt bursu, ihtiyacı ve başarısına bağlı olarak öğrenciye Üniversitenin yurtnde ücretsiz veya kısmi ücretli olarak kalma imkânı sağlar. Yurt bursuna müracaat etmek isteyen öğrenciler, Burs Başvuru Formunu doldurarak ve Yurt Müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Yurt Müdürlüğü’ne verir. Başvurular Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararını Rektörlüğe sunar.

2) Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleşenler hariç); bu Yönergenin 7 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alanlara Üniversitemiz yurtnde yemek ve kahvaltı hariç ücretsiz konaklama imkânı sağlanır. Üniversitemiz yurtne Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Yurt Yönetimi tarafından ilan edilen tarihlerde başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamazlar.

3) Konaklama bursundan yararlananlardan yurt yönergesi uyarınca Geçici Uzaklaştırma veya Kesin Çıkarma cezası alan öğrenciler disiplin cezası aldığı tarihten itibaren bu haklarını kaybederler.

4) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

5) Bu burs, öğrencinin Kurumiçi veya Kurumdışı yatay geçiş yapması durumunda kesilir.

YKS Derece Bursları

Madde 7- (1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir yıl, lisans öğretimi için dört yıl boyunca, programının normal öğrenim süresince verilir.

(2) SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3.000 TL, 101-500’e girenlere 2.500 TL, 501-1000’e girenlere 2.000 TL, 1001-2500’e girenlere 1.500 TL, 2501-5000’e girenlere 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 5001-10000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 10001-15000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(3) SAYISAL puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-5000 arasına 2.500 TL, 5001-10000 arasına 2.000 TL, 10001-15000 arasına 1.500 TL, 15001-20000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 20001-40000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 40001-50000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(4) EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-2500 arasına 2.500 TL, 2501-5000 arasına 2.000 TL, 5001-7500 arasına 1.500 TL, 7501-10000 arasına 1.000 TL nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 10001-30000 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 30001-40000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(5) DİL puan türünde; ilk 50’ye girenlere 3.000 TL, 51-100’e girenlere 2.500 TL, 101-250’e girenlere 2.000 TL, 251-500’e girenlere 1.500 TL, 501-1000’e girenlere 1.000 TL, nakit burs ve KONAKLAMA BURSU, 1001-2500 arasına KONAKLAMA BURSU ve SKS nakit bursu, 2501-5000 arasına girenlere ise SKS nakit bursu verilir.

(6) Bu burslar; Öğrencinin,

a) Ağırlıklı not ortalamasının üst üste iki yarıyıl 2.00’nin altına düşmesi,

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem eğitim yahut yurt kaydını yenilememesi,

c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,

d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,

halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(7) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(8) Tercih bursundan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

 

NOT: KONAKLAMA BURSU SADECE KONAKLAMA HİZMETİNİ KAPSAMAKTADIR.
YEMEK VE KAHVALTI HİZMETİ DAHİL DEĞİLDİR ve AYLIK 2100₺’dir.