izulogo

Kesin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evraklar

  • T.C. vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi),
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • İkametgâh Beyanı (Yabancı Öğrenciler İçin Oturma İzin Belgesi)
  • Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi,
  • Sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu gösteren ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu ( Aile hekiminden rapor alınması yeterlidir.
  • Yurt ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Beslenme ve barınma ücreti.)
  • Yurt ile ilgili kural ve kararların kabul edildiğine dair imzalı “Hizmet Sunum Taahhütnamesi", (Yurt İdaresince Evrak Teslim Zamanında Temin Edilecektir.)

Yurda kesin kayıt, yukarıda belirtilen belgelerin yurt yönetimine teslimi ve ilgili taahhütnamenin imzalanması ile gerçekleşir.

Öğrencilerimizden yurda giriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayda gelmeden önce belgelerin temini ve kayıt sırasında yurt görevlilerine teslim edilmesi konusunda özen göstermeleri beklenmektedir. Belgelerin her yıl başvuru sırasında yenilenmesi zorunludur.