izulogo

Kesin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evraklar

  • T.C. vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (Yabancı uyruklu öğrencilerden pasaport fotokopisi),
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • İkametgah Beyanı (Yabancı Öğrenciler İçin Oturma İzin Belgesi)
  • Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi,
  • Sağlık durumunun Konukevlerinde kalmasına elverişli olduğunu gösteren ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu (Raporların uzman hekimlerden alınması gerekmektedir. Hbs-Ap, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti-Hiv, Akciğer Dijital Pa Röntgen -Tüberküloz tarama ve tahlil sonuçlarını içermeyen raporlar geçersizdir. Raporun aile hekiminden alınması durumunda gerekli tarama-tahlil sonuç belgelerinin rapora eklenmesi gerekmektedir. Sağlık raporlarının her yıl Konukevleri kaydı öncesinde yenilenmesi zorunludur.)
  • Konukevleri ile ilgili kural ve kararların kabul edildiğine dair imzalı “Hizmet Sunum Taahhütnamesi", (Konukevleri İdaresince Evrak Teslim Zamanında Temin Edilecektir.)
  • Konukevleri ücretinin ilgili ödendiğine dair banka dekontu (Konukevleri bursuna sahip öğrenciler hariç).

Konukevlerine kesin kayıt, yukarıda belirtilen belgelerin konukevi yönetimine teslimi ve ilgili taahhütnamenin imzalanması ile gerçekleşir.

Öğrencilerimizden konukevlerine giriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayda gelmeden önce belgelerin temini ve kayıt sırasında konukevi görevlilerine teslim edilmesi konusunda özen göstermeleri beklenmektedir. Belgelerin her yıl başvuru sırasında yenilenmesi zorunludur.


- Konukevleri Taahhütnamesi