izulogo

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA

 
Üniversitemizin mali işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydeden birimdir. Üniversitenin yıllık tahminî nakit ve bütçeleri çıkartılarak aylık gerçekleşenlerle gerekli karşılaştırma işlemlerini yapmakta, bütün finansal işlemleri takip ederek raporlamaktadır. Gerekli yasal beyannamelerin düzenlenerek verilmesi, Ar-Ge projelerinin finansal takibi, tüm faturalandırma işlemleri, öğrenim ve yurt ücretleri, burs ödemeleri, ayrılan öğrencilerle ilgili iade işlemleri, firma ödemeleri ve mutabakatları, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için, ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda her türlü hizmeti etkin ve verimli bir biçimde vermeyi amaç edinmiş ve ilgili sorumluluklarını yürütmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde ve dışarıda gerçekleştirilen her türlü fuarlar, organizasyonlar vb. etkinliklerde yoğun bir destek sağlamaktadır.
Ayrıca birimlerimiz ile birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve gerektiği durumlarda ilgili kuruşlardan destek alarak ilgili çalışmalarını yürütmektedir. 
 

PERSONEL

Süleyman ÖZDEMİR, İdari ve Mali işler Daire Başkanı
 
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: suleyman.ozdemir


Mustafa Halim GÜL, Destek Hizmetleri Müdürü
 
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: halim.gul
 
İsmail YALÇIN, Mali İşler Müdürü
 
Telefon: 444 97 98  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: ismail.yalcin   
 

Abdullah ŞİMŞEK
, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon: 0 (212) 692 98 32
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: abdullah.simsek
 

Yavuz Selim ÇETİN
, Mali İşler Uzman Yardımcısı
 
Telefon: 0 (212) 692 88 67
Faks: 0 (212) 693 88 67 
E-posta: yavuz.cetin
 
Ahmet Abdüssamed YILMAM, Muhasebe Personeli
 
Telefon: 444 97 98 
Faks: 0 (212) 693 88 51 
E-posta: ahmet.yilmam
 
Dilaver KIRMIZITAŞ, Destek Büro Personeli 
 
Telefon: 0 (212) 692 96 64
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: dilaver.kirmizitas
 

Mustafa YALÇIN
, Destek Büro Teknik Personeli 
  
Telefon: 0 (212) 692 98 07
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: m.yalcin
 
Taner KARAALİ, Satınalma Şefi
 
Telefon: 0 (212) 692 98 60  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: taner.karaali
 
Mehmet Emin ACUN, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon: 0 (212) 692 98 61  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: emin.acun
 
Kadir GEDİK, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon:  0 (212) 692 97 15   
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: kadir.gedik
 
 
Habil ADIGÜZEL, Satın Alma Sorumlusu
 
Telefon: 0 (212) 692 98 60 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: habil.adiguzel
 
İsmet KARAKAYA, Satın Alma Sorumlusu
 
Telefon: 0 (212) 692 96 91 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: ismet.karakaya
 
Muhammet Fatih GÖZ, Uzman Yardımcısı
 
Telefon: 0 (212) 692 88 65 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: muhammet.goz
 
Serhat ERACUN, Kargo ve Depo Sorumlusu
 
Telefon: 0 (212) 692 97 16 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: rasim.sahin
 
Atilla KEMAN, Saymanlık Personeli
 
Telefon: 0 (212) 692 97 71 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: atilla.keman
 
Mehmet Ersen ÖZER, Ulaştırma Görevlisi
 
Telefon: 0 (212) 692 96 76 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: destek
 
Emrah AKBAYRAK, Ulaştırma Görevlisi
 
Telefon: 0 (212) 692 96 76 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: destek
 
 
Kenan BAŞTAŞ, Makam Şoförü
Telefon: 0 (212) 692 96 76 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: destek
 
Abdullah TÜRKMEN, Teknik Hizmetler Sorumlusu
 
Telefon: 0 (212) 692 96 00 / 98 37 
Faks: 0 (212) 693 82 29 - 0 507 406 99 09
E-posta: teknikhizmetler
 
İlhami ŞAHİN, Teknik Hizmetler Sorumlusu
 
Telefon: 0 (212) 692 96 86
Faks: 0 (212) 693 82 29 - 0 507 406 99 16
E-posta: teknikhizmetler
 
Çerkez ÖZTÜRK, Teknik Hizmetler Personeli
 
Telefon: 0 (212) 692 96 86 / 98 86
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: teknikhizmetler
 
Enes ACAR, Teknik Hizmetler Personeli
 
Telefon: 0 (212) 692 96 86 / 98 86
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: teknikhizmetler
 
Ramazan ARTUÇ, Teknik Hizmetler Personeli
 
Telefon: 0 (212) 692 96 86 / 98 86
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: teknikhizmetler
 
Mustafa Sabri KARAİSMAİL, Teknik Hizmetler Personeli
 
Telefon: 0 (212) 692 96 86 / 98 86
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: teknikhizmetler
 
Birol ERTAŞ, Peyzaj Hizmetleri Sorumlusu
 
Telefon: 0 (535) 396 27 61
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: peyzajhizmetleri
 
Temel DEMİRCİ, Mağaza Satış  Elemanı
 
Telefon: 0 (212) 69298 06
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: temel.demirci  
 

PROJELERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:
Uyumsoft ERP yazılımının üniversiteye entegrasyonu
 

HİZMETLERİMİZ

 
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı’nın Görevleri;
 

Muhasebe

 
Mali işlemlerin ön mali kontrolünü yapmak,
Muhasebe hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek,
Üniversiteye ait tüm mal ve hizmet alımlarının faturalarını yasal mevzuata uygun olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe sistemine kaydetmek,
Mali tablo ve raporları hazırlamak ve sunmak,
Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
Tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların bedellerinin ödeme planını düzenlemek ve bu plan dahilinde ödeme talimatlarının hazırlanarak yetkili kişilere imzalatıldıktan sonra ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
İş avansı ve ilgili mali işlemlerini yürütmek.
 

Bütçe

 
Kurum Bütçesini ve “Uygulama Esasları”nı hazırlamak ve sunmak,
Birimlere, bütçelerinin uygulanması sırasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bütçe-harcama bilgilerini elektronik ortamda izleyebilme olanağını sağlamak,
Kurum Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve sunmak.
 

Öğrenci İşlemleri

 
Kurumun uygulayacağı “ücretler ile bu ücretlerin tahsil yöntemleri” hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyeti için tasarı hazırlamak ve uygulamak,
Öğrencilerin her türlü ücret tahsilini gerçekleştirmek,
Nakden ödenmesi gereken burs ödemelerini yapmak,
Mali yükümlülük içerikli öğrenci "talep/dilek" dilekçelerinin gereğini yerine getirmek,
Öğrenci faturalarını zamanında düzenlemek ve talep halinde Kampus içindeki ofislerimizde öğrencilerimize teslim etmek,
Öğrencilerimize mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek.
 

Finans

 
Öğrencilere çeşitli ödeme seçeneklerini ve ödeme yöntemlerini sunmak ve uygulamak,
Kendilerinden mal veya hizmet alınmış firma ya da kişilere banka üzerinden ödeme yapmak,
Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
Diğer finansal işlemleri yürütmek.
 

Personel

 
SGK işe giriş ve çıkış işlemleri işlemleri,
Özlük haklarıyla ilgili işlemler, (Personel puantaj ve bordroların hazırlanması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
Emeklilik ve istifa işlemlerine ilişkin belgelerin (ibraname, ilişik kesme formu) hazırlanması,
Ücretlerin ve ek derslerin tahakkuku,
Yarı zamanlı personele ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
Personel özlük v.b. bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve güncellenmesi.
 

Satınalma

 
 • Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini Satınalma birimimiz tarafından yapılır. Satın alma işlemleri alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir.
 • Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için Satınalma birimimiz, doğrudan temin ve ihale yoluyla hizmet ve mal alımı yapabilmektedir.
 • Satınalma birimimizin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır;
 • Her türlü demirbaş ve mefruşat alımı yapmak,
 • Her türlü temizlik malzemesi alımlarını yapmak,
 • Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere her türlü malzemenin teminini yapmak,
 • Hizmet alımı ihalelerini yapmak,
 • Büro, işyeri makine ve teçhizat (bilgisayar dahil) alımlarını yapmak,
 • Makine-teçhizat, cihaz, bilgisayar ve taşıtların bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı,
 • Her türlü bilgisayar yazılımı ve elektronik ortamda bilgiye ulaşım hizmeti alımı,
 • Birimlerin ve Başkanlığımız talepleri doğrultusunda kamera, fotokopi, gibi makine teçhizatın bakım sözleşmelerinin yapılması.
Destek Hizmetler Müdürlüğü olarak üniversitemizin ihtiyaç duyduğu muhtelif destek hizmetleriyle ilgili olarak, dairemize bağlı birimlerimiz ve dışarıdan satın alınan hizmetler çerçevesinde teknik, güvenlik, temizlik, ulaşım, peyzaj, kafeterya, yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamaktayız.