izulogo

Mali İşler Daire Başkanlığı

HAKKIMIZDA 

Üniversitemizin mali işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydeden birimdir. Üniversitenin yıllık tahminî nakit ve bütçeleri çıkartılarak aylık gerçekleşenlerle gerekli karşılaştırma işlemlerini yapmakta, bütün finansal işlemleri takip ederek raporlamaktadır. Gerekli yasal beyannamelerin düzenlenerek verilmesi, Ar-Ge projelerinin finansal takibi, tüm faturalandırma işlemleri, öğrenim ve yurt ücretleri, burs ödemeleri, ayrılan öğrencilerle ilgili iade işlemleri, firma ödemeleri ve mutabakatları, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 

Ayrıca birimlerimiz ile birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve gerektiği durumlarda ilgili kuruşlardan destek alarak ilgili çalışmalarını yürütmektedir.

 

Mali işlerle iletişim için:  maliisler@izu.edu.tr

To contact financial affairs: maliisler@izu.edu.tr

Mali İşler Daire Başkanı

Tel 
 : 444 97 98
Mail : nuri.aktemur@izu.edu.tr
Mali İşler Müdürü

Tel  
 : 444 97 98
Mail : ismail.yalcin@izu.edu.tr
Mali İşler Uzmanı

Tel  
 :  0 (212) 692 98 32
Mail : abdullah.simsek@izu.edu.tr
Mali İşler Uzmanı

Tel  
 : 0 (212) 692 88 65
Mail : muhammet.goz@izu.edu.tr
Mali İşler Uzmanı
Tel  
 :0 (212) 692 88 61
Mail : sema.yazici@izu.edu.tr
Mali İşler Uzman Yardımcısı

Tel  
 :0 (212) 692 88 04
Mail : cihan.musaoglu@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı
Tel: 0212 692 87 09
E-Mail: bahar.kaplan@izu.edu.tr

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

 
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:
Uyumsoft ERP yazılımının üniversiteye entegrasyonu. 

Muhasebe

 
 • Mali işlemlerin ön mali kontrolünü yapmak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Üniversiteye ait tüm mal ve hizmet alımlarının faturalarını yasal mevzuata uygun olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe sistemine kaydetmek,
 • Mali tablo ve raporları hazırlamak ve sunmak,
 • Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
 • Tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların bedellerinin ödeme planını düzenlemek ve bu plan dahilinde ödeme talimatlarının hazırlanarak yetkili kişilere imzalatıldıktan sonra ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • İş avansı ve ilgili mali işlemlerini yürütmek. 

Bütçe

 
 • Kurum Bütçesini ve “Uygulama Esasları”nı hazırlamak ve sunmak,
 • Birimlere, bütçelerinin uygulanması sırasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bütçe-harcama bilgilerini elektronik ortamda izleyebilme olanağını sağlamak,
 • Kurum Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve sunmak. 

Öğrenci İşlemleri

 
 • Kurumun uygulayacağı “ücretler ile bu ücretlerin tahsil yöntemleri” hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyeti için tasarı hazırlamak ve uygulamak,
 • Öğrencilerin her türlü ücret tahsilini gerçekleştirmek,
 • Nakden ödenmesi gereken burs ödemelerini yapmak,
 • Mali yükümlülük içerikli öğrenci "talep/dilek" dilekçelerinin gereğini yerine getirmek,
 • Öğrenci faturalarını zamanında düzenlemek ve talep halinde Kampus içindeki ofislerimizde öğrencilerimize teslim etmek,
 • Öğrencilerimize mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek. 

Finans

 
 • Öğrencilere çeşitli ödeme seçeneklerini ve ödeme yöntemlerini sunmak ve uygulamak,
 • Kendilerinden mal veya hizmet alınmış firma ya da kişilere banka üzerinden ödeme yapmak,
 • Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
 • Diğer finansal işlemleri yürütmek.